Lees pagina voor

Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een gebruiksmelding indienen. Dit doet u via de website van het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Regels brandveilig gebruik in Besluit bouwwerken leefomgeving

Gebruikt u een gebouw waarin veel mensen samenkomen of zorg wordt verleend? Dan moet het gebouw brandveilig zijn. De regels hiervoor staan in hoofdstuk 6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website).

Wanneer een gebruiksmelding?

De gebruiksmelding dient u in via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U moet dit doen ten minste 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Prijs

Er worden geen leges geheven voor een gebruiksmelding.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit en eventueel opgelegde nadere eisen voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.