Verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Bent u kiesgerechtigd? Dan ontvangt u een stempas. De stempas ontvangt u ongeveer 2 weken voor de verkiezingsdag.

Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring ondersteunt u als kiesgerechtigde de deelname van een partij aan de verkiezingen. Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen? Dat kan van 4 januari tot en met 1 februari 2021.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt uzelf melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Neem het volgende mee:

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring leest u in artikel H4 van de Kieswet

Vervangende stempas

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is kunt u een vervangende stempas aanvragen. Een vervangende stempas kunt u schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Een schriftelijke aanvraag voor een vervangende stempas, moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 12.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief kopie van uw identiteitsbewijs, op de volgende manieren naar de gemeente Best sturen:

 1. Per mail: inscannen en versturen naar verkiezing@gemeentebest.nl
 2. Per post: versturen naar de gemeente Best, postbus 50, 5680 AB Best
 3. Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2

Persoonlijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk 12 maart 2021, 12.00 uur persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven als kiezer. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw ideniteitsbewijs mee naar de afspraak. 

Wanneer ontvangt u geen vervangende stempas

U krijgt geen vervangende stempas als:

 • u al een vervangende stempas heeft ontvangen of aangevraagd (wordt eenmalig verstrekt);
 • u een aanvraag heeft ingediend om bij volmacht of per brief te willen stemmen;
 • u niet als kiezer staat geregistreerd;
 • uw stempas is vervreemd of onrechtmatig in omloop is.

Een ander machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie, kunt u een ander persoon machtigen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. 

Let op:

 • U mag niet meer dan 3 volmachten aannemen.
 • U moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met uw eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Vul het formulier volledig in. De persoon die voor u stemt neemt het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Geef daarnaast een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De persoon die u machtigt moet dit bij het stembureau tonen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

Stuur een schriftelijk verzoek naar de gemeente waar u woont. Vul hiervoor het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 323.6 kB) in. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier op de volgende manieren naar de gemeente Best sturen:

 1. Per mail: inscannen en versturen naar verkiezing@gemeentebest.nl
 2. Per post: versturen naar de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best
 3. Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 

De aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u hiervan bericht. De persoon die voor u stemt krijgt een week voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.

Stemlokalen

17 maart 2021 van 07.30 - 21.00 uur

 • Gemeentehuis
 • Prinsenhof
 • Bestwijzer
 • Brandweerkazerne
 • Kadans
 • Gemeenschapshuis Vlinderhei
 • Gymzaal Heivelden
 • Sporthal Naestenbest

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021 van 07.30 - 21.00 uur

 • Gemeentehuis
 • Gymzaal Heivelden

Registratie voor kiezers woonachtig in het buitenland

Woont u niet in Nederland en bent u Nederlander? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig via de website van de gemeente Den Haag.

Registeren om te stemmen

Om uw stem uit te brengen voor de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 kunt u zich tot en met 3 februari 2021 registreren.

Voorwaarden voor registratie

U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • 18 jaar of ouder bent.

Al geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

 • Heeft u zich na 1 april 2017 geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt iedere verkiezing automatisch de papieren opgestuurd die u nodig heeft om te kunnen stemmen.
 • Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdens de verkiezingen in het buitenland, dan kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

U woont in het buitenland

Woont u niet in Nederland en bent u Nederlander? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. Dat doet u eenvoudig via de website van de gemeente Den Haag.

Tijdelijk in het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

 • Vul een machtigingsformulier (PDF, 323.6 kB) in van de gemeente
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier
 • U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.

De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Per brief (briefstembewijs)

Vul het formulier in op de website van de gemeente Den Haag om u te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Upload het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en stuur het naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag.