Drank- en horecaontheffing

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een publiek toegankelijke bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan voor een periode van maximaal 12 dagen worden aangevraagd.

Aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen? Lever dan de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

  • Aanvraagformulier Ontheffing artikel 35 drank- en horecavergunning model C (PDF, 83.9 kB)
  • Kopie paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van alle personen op het aanvraagformulier.
  • Kopie Verklaring Sociale Hygiëne van elke leidinggevende.
  • Situatietekening (schaal 1:100) met daarop het evenemententerrein en de tappunten.
  • De stukken moeten tenminste 8 weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente

Bij een evenement waarvoor een vergunning nodig is, is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Kosten

Een drank- en horecaontheffing kost € 115,85.

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecaontheffing aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne. Niet alle gelegenheden zijn bijzonder genoeg om een ontheffing voor te verlenen. U krijgt bijvoorbeeld geen ontheffing voor het creëren van tijdelijke horecapunten bij niet-horecapanden tijdens evenementen zoals carnaval en de kermis.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of u een ontheffing krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.