Vergunning plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

Er gelden regels voor het plaatsen van voorwerpen of voertuigen op wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen. Is het toch nodig om een voorwerp of voertuig te plaatsen, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen als dat gebruik schade toebrengt of de bruikbaarheid van wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen belemmert of een belemmering vormt voor het beheer of onderhoud van de weg of niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Welke voorwerpen mag u op de weg plaatsen?

Een aantal soorten voorwerpen en voertuigen zijn niet in strijd met het verbod om de weg of het weggedeelte te gebruiken:

  • vlaggen, wimpels en vlaggenstokken
  • zonneschermen die boven het voor voetgangers bestemde deel van de weg hangen. De zonneschermen moeten op minimaal 2,2 meter hoogte hangen. Ze mogen op maximaal 1,5 meter van de gevel hangen. Hierbij moeten ze wel minimaal 0,5 meter van het rijverkeer verwijderd blijven
  • voertuigen, met uitzondering van voertuigen als kraanwagens, hijskranen en dergelijke
  • open containers met een hoogte van maximaal 1.20 meter. Deze moet u wel voor zonsondergang weer weghalen
  • voorwerpen of stoffen die u wilt laden en lossen, bijvoorbeeld stenen voor de tuin. U moet de voorwerpen of stoffen voor zonsondergang weghalen en zo nodig de weg schoonmaken
  • evenementen, terrassen en standplaatsen waarvoor al een vergunning is aangevraagd

Voor al deze voertuigen en voorwerpen geldt:

  • Ze mogen geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen, goederen of verkeer. De vrije doorgang moet minstens 1,5 meter zijn.
  • De bereikbaarheid en/of doorgang van hulpdiensten mag niet gehinderd worden.
  • De voorwerpen mogen alleen op een bestaande harde ondergrond worden geplaatst.

Ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen en voertuigen

Wilt u een ander voorwerp of voertuig op, aan of boven de weg plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers, hijskranen, stands en kraampjes en reclameobjecten op het trottoir of op de weg.

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg kost € 118,75 aan leges. Daarnaast betaalt u precariobelasting voor het plaatsen van voorwerpen. Dit is een soort huur van de gemeentegrond. De tarieven berekenen we per m2.

U vindt alle tarieven in de tarieventabel bij de verordening precariobelasting 2020

Aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen met het Aanvraagformulier voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen/voertuigen op de weg (PDF, 96.4 kB). U moet dit formulier tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen via vergunningen@gembest.nl.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de Apv, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Regels

De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10.