Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Vergunning plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Direct regelen

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen en voertuigen

Wilt u een voorwerp of voertuig op, aan of boven de weg plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers, hijskranen, stands en kraampjes op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken of vlaggenmasten wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Een aantal voorwerpen en voertuigen mag u wel zonder vergunning plaatsen. Hieronder leest u welke dat zijn:

 • vlaggen, wimpels en vlaggenstokken
 • zonneschermen die boven het voor voetgangers bestemde deel van de weg hangen. De zonneschermen moeten op minimaal 2,2 meter hoogte hangen. Ze mogen op maximaal 1,5 meter van de gevel hangen. Hierbij moeten ze wel minimaal 0,5 meter van het rijverkeer verwijderd blijven
 • voertuigen, met uitzondering van voertuigen als kraanwagens, hijskranen en dergelijke
 • open containers met een hoogte van maximaal 1.20 meter. Deze moet u wel voor zonsondergang weer weghalen
 • voorwerpen of stoffen die u wilt laden en lossen, bijvoorbeeld stenen voor de tuin. U moet de voorwerpen of stoffen voor zonsondergang weghalen en zo nodig de weg schoonmaken
 • evenementen, terrassen en standplaatsen waarvoor al een vergunning is aangevraagd

Voor al deze voertuigen en voorwerpen geldt:

 • Ze mogen geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen, goederen of verkeer. De vrije doorgang moet minstens 1,5 meter zijn.
 • De bereikbaarheid en/of doorgang van hulpdiensten mag niet gehinderd worden.
 • De voorwerpen mogen alleen op een bestaande harde ondergrond worden geplaatst.

Prijs

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg kost € 114,45. Dit zijn de leges.
Daarnaast betaalt u precariobelasting voor het plaatsen van voorwerpen. Dit is een soort “huur” van de gemeentegrond. De tarieven worden berekend per m2. U vindt alle tarieven in de tarieventabel bij de Verordening precariobelasting.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen met het Aanvraagformulier voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen/voertuigen op de weg (PDF, 96.4 kB). U moet dit formulier tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen.

Regels

De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.10.

Sluit het menu