Boom kappen

Binnen de gemeente Best mag u een groot aantal bomen op uw eigen terrein kappen zonder vergunning. In een aantal gevallen heeft u wel een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. De aanlegvergunning heet een 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden'.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de Apv, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Lijst bijzondere bomen

U heeft een omgevingsvergunning nodig als de boom die u wilt kappen op de lijst bijzondere bomen staat. U mag de bomen op deze lijst niet kappen. Van die regel kunnen we afwijken als de bomen ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er moet dan wel onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.

Relevante wetgeving

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Best vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen. Kijkt u hiervoor in hoofdstuk 4, afdeling 3 onder de artikelen 4.10 tot en met 4.12.

Prijs

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom, betaalt u voor de aanvraag € 121,10.

Vragen?

Heeft u vragen? Of twijfelt u of een vergunning nodig is? U kunt dit navragen bij de afdeling Vergunningen via vergunningen@gembest.nl of door te bellen naar 14 0499.