Boom kappen

Binnen de gemeente Best mag u niet zomaar alle bomen kappen. In een aantal gevallen heeft u een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'.

Lijst van beschermde bomen

Als u binnen de bebouwde kom woont, heeft u een omgevingsvergunning nodig als de boom die u wilt kappen op de beschermde bomenlijst (PDF, 37.3 kB) staat. In principe mag u de bomen op deze lijst niet kappen. Van die regel kunnen we afwijken als de bomen ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er moet dan wel onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.

Relevante wetgeving

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Best vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen. Kijkt u hiervoor in hoofdstuk 4, afdeling 3 onder artikel 4.12 tot en met 4.14. De algemene bepalingen over een omgevingsvergunning zijn terug te vinden in de Wet algemene bepalingen omgeving.

Sluit het menu