Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Boom kappen

Binnen de gemeente Best mag u een groot aantal bomen op uw eigen terrein kappen zonder vergunning. In een aantal gevallen heeft u wel een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. De aanlegvergunning heet een 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden'.

Lijst van beschermde bomen

Als u binnen de bebouwde kom woont, heeft u een omgevingsvergunning nodig als de boom die u wilt kappen op de beschermde bomenlijst (PDF, 55.0 kB) staat. U mag de bomen op deze lijst niet kappen. Van die regel kunnen we afwijken als de bomen ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er moet dan wel onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.

Relevante wetgeving

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Best vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen. Kijkt u hiervoor in hoofdstuk 4, afdeling 3 onder de artikelen 4.10 tot en met 4.12.

Vragen?

Heeft u vragen? Of twijfelt u of een vergunning nodig is? U kunt dit navragen bij de afdeling Vergunningen via vergunningen@gembest.nl of door te bellen naar 14 0499.

Sluit het menu