Geluid

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is er voor het in kaart brengen en beheersen van geluid van auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt iedere 5 jaar actuele geluidskaarten en tabellen voor omgevingsgeluid. 

De EU-richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG) is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De Richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Voorlopig kijken we hierbij alleen naar weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten. We stellen hiervoor iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op. Het actieplan geeft een overzicht van de uitgevoerde acties en de nog te nemen maatregelen. Voor meer informatie zie de website van InfoMil.

Geluidsbelastingkaarten en tabellen

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geeft voor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en Veldhoven uitvoering aan de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Op de website van de ODZOB vindt u de geluidbelastingkaarten en toelichting.

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op iCinity.nl.

Hogere waarde

Voor de geluidbelasting van woningen geldt een voorkeursgrenswaarde. Deze is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Soms is het niet mogelijk om te voldoen aan deze waarde. Het college kan dan besluiten een hogere waarde toe te staan. Dit is gebonden aan een maximumwaarde. Heeft u voor uw woning een hogere waarde nodig? U kunt deze aanvragen door het online formulier hogere waarden in te vullen.

Zorg dat u de volgende bijlagen bij de hand heeft:

Voor het behandelen van uw verzoek betaalt u leges. De hoogte van dit bedrag vindt u in artikel 2.3.4.4 of 2.7.5 van de legesverordening.

Online formulier hogere waarden

Geluidsoverlast

Wilt u geluidsoverlast melden? Maak dan een melding openbare ruimte. Geluidsoverlast doorgeven buiten kantoortijden kan ook via de Provinciale milieuklachtencentrale, via telefoonnummer (073) 681 28 21. Tijdens evenementen op Aquabest is ook de organisator te bereiken via een speciale meldlijn. Dit telefoonnummer is (0499) 327 773.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Best via vergunningen@gembest.nl of telefoonnummer 14 0499.

Rapporten geluid