Lees pagina voor

Monumenten

In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument gelden andere regels. Verder hebben we een aantal handige links voor eigenaren van monumenten.

Monumentenlijst

In de gemeente Best staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Meer informatie over de monumenten is te vinden in de Monumentenlijst Best (PDF, 152.7 kB).

Beschermd dorpsgezicht

Sinds 2016 is een deel van Batadorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht, vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarden in Batadorp uit de periode 1850-1940. Het gaat globaal om het gebied vanaf de Bataweg, de Batalaan, de perceelsgrenzen aan de achterzijde van Batalaan 12 en de overige opgenomen huizen in Batalaan, Europaplein, Parkweg omtrek sportpark en de perceelsgrenzen achter de '2e strip' op het fabriekscomplex. Bekijk de Ruimtelijke en cultuurhistorische verkenning Batadorp (PDF, 5.3 MB).

Omgevingsvergunning voor een monument

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een monument, moet de gemeente naast de archeologie ook de cultuurhistorische waarden mee laten wegen in de totstandkoming van bestemmingsplannen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het gemeentebestuur over aanvragen die te maken hebben met monumenten. Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Neem dan contact op met de ambtenaar cultuurhistorie van de gemeente Best voor een advies over praktische zaken, subsidies en procedures. U heeft niet voor alle werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. In de brochure Vergunningvrije werkzaamheden Monumenten en beschermde gezichten (PDF, 1.1 MB) leest u waar precies de grens ligt.

Bouwwerk als monument laten aanwijzen

Om als monument te worden aangewezen, moet een bouwwerk aan allerlei criteria voldoen. In de Meetlat archeologisch erfgoed (PDF, 27.4 kB) staat hierover meer uitleg.

Ontzorging verduurzamen rijksmonumenten

Wilt u verduurzamen met een rijksmonument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en meld u aan voor ondersteuning bij verduurzamingsmaatregelen (Deze link gaat naar een externe website).

Subsidies en leningen

Voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten bestaan speciale financiële regelingen.

Zonne-energie en uw monument

Pagina's van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geven antwoord op vragen over zonnepanelen op een monument, waar u op moet letten en welke duurzame alternatieven er zijn.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.