Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Woningen of andere gebouwen in Best moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Een rioolaansluiting kunt uĀ online aanvragen.

Direct regelen

De situatieschets kunt u uploaden als bijlage in het online formulier.

Formulier voor ondernemers met E-herkenning: rioolaansluiting aanvragen als ondernemer.

Aansluiting op gemeentelijk riool

Het riool van woningen sluiten we op gemeentegrond aan op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool maakt de gemeente. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aan (laten) leggen.

Kosten bepalen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u de plaats van de aansluiting. Voordat de werkzaamheden kunnen starten, ontvangt u een bevestiging en een voorschotnota. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat het voorschotbedrag is overgemaakt.

Prijs

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager en verschillen per situatie. U betaalt via een voorschotnota. Na de uitvoering maakt de gemeente een verrekening aan de hand van de werkelijke kosten.