Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Woningen of andere gebouwen in Best moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Een rioolaansluiting kunt u schriftelijk aanvragen.

Aanvragen

Het riool van woningen sluiten we op gemeentegrond aan op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool maakt de gemeente. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aan (laten) leggen. Een rioolaansluiting vraagt u schriftelijk aan, met het Formulier aanvraag rioolaansluiting (PDF, 50.9 kB). Dit formulier kunt u downloaden en printen.

U kunt dit formulier sturen naar: Gemeente Best, Afdeling Uitvoering, Postbus 50, 5680 AB Best

Kosten bepalen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u de plaats van de aansluiting. Voordat de werkzaamheden kunnen starten, ontvangt u een bevestiging en een voorschotnota. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat het voorschotbedrag is overgemaakt.

Prijs

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager en verschillen per situatie. U betaalt via een voorschotnota. Na de uitvoering maakt de gemeente een verrekening aan de hand van de werkelijke kosten.

Sluit het menu