Participeren binnen een omgevingsplan kan op verschillende manieren. Het ligt er aan hoe ingewikkeld het plan is en hoeveel de omgeving ervan merkt. Daarom is er voor participatie geen standaard aanpak. Om u een idee te geven van de verschillende manieren van participatie onderscheiden we binnen Best drie niveaus:

  • Burengesprek: niveau 1-licht (kleine aanpassing)
  • Omgevingsdialoog verkort: niveau 2- gemiddeld (functiewijziging)
  • Omgevingsdialoog: niveau 3 – veel (herontwikkeling)

We kijken graag met u mee naar de beste manier van participeren. Lees meer over participeren bij een omgevingsplan.

Vraag

A B C

1. Is participatie verplicht?

Participatie is in een aantal gevallen verplicht. De gemeenteraad heeft hiervoor een lijst opgesteld.

Nee--> Burengesprek Ja, ga verder naar vraag 2
2. 2. Heeft het initiatief effect op de leefomgeving? Bijvoorbeeld:
  • Uitzicht (uitstraling, schaduw)
  • Praktisch (verkeer/parkeren)
  • Financieel/economisch (omzetverlies door concurrentie, waardedaling pand)
  • Ideëel/ principieel (natuur, milieu, cultureel, gezondheid, levensbeschouwing)
  • Overlast (geluid, geur, trilling)
Weinig Middel Veel
3. Krijgt het initiatief (naar verwachting) veel aandacht in de politiek en / of (negatieve) aandacht in de (sociale) media? Zijn er bijvoorbeeld actiegroepen? Weinig Middel Veel
4. In welke categorie past de ingreep?

Kleine aanpassing

Bijvoorbeeld: verbouwing of starten bedrijf aan huis.

Functiewijziging

De bestemming van bestaande bebouwing verandert door het initiatief. Bijvoorbeeld: een bedrijfspand wordt omgebouwd tot woningen.

Een herontwikkeling

Een gebied met meerdere kavels, gebouwen en/of functies. Bijvoorbeeld: sloop en/of nieuwbouw, inclusief aanpassing van de openbare ruimte. Dit heeft invloed op een grote groep inwoners.

Meeste A: Burengesprek B: Omgevingsdialoog verkort C: Omgevingsdialoog

Tip: Komt u uit op een omgevingsdialoog (verkort), neem dan contact op met de gemeente. Dan denken we met u mee over de participatie-aanpak.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.