Lees pagina voor

Participatiecheck

Participeren binnen een omgevingsplan kan op verschillende manieren. Het ligt er aan hoe ingewikkeld het plan is en hoeveel de omgeving ervan merkt. Daarom is er voor participatie geen standaard aanpak.

Soorten ontwikkelingen

Om u een idee te geven van de verschillende manieren van participatie onderscheiden we binnen Best drie niveaus:

Niveau 1-licht (kleine aanpassing)

Bijvoorbeeld: verbouwing of starten bedrijf aan huis. Hierbij is een Burengesprek meestal voldoende en is participatie niet verplicht.

Niveau 2- gemiddeld (functiewijziging)

De bestemming van bestaande bebouwing verandert door het initiatief. Bijvoorbeeld: een bedrijfspand wordt omgebouwd tot woningen. Hierbij is voor participatie een Omgevingsdialoog verkort nodig.

Niveau 3 – veel (herontwikkeling)

Een gebied met meerdere kavels, gebouwen en/of functies. Bijvoorbeeld: sloop en/of nieuwbouw, inclusief aanpassing van de openbare ruimte. Dit heeft invloed op een grote groep inwoners. Hierbij is voor participatie een Omgevingsdialoog verkort nodig.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.

Beste manier van participatie

We kijken graag met u mee naar de beste manier van participeren. Lees meer over participeren bij een omgevingsplan. Beantwoord onderstaande vragen om te bekijken welke soort participatie voor uw plan nodig is.

Is participatie verplicht?

Participatie is in een aantal gevallen verplicht. De gemeenteraad heeft hiervoor een lijst (Deze link gaat naar een externe website) opgesteld. Voor deze gevallen is een Omgevingsdialoog verkort (niveau 2) of een Omgevingsdialoog (niveau 3) nodig.

Heeft het initiatief effect op de leefomgeving?

Bijvoorbeeld:

  1. Weinig: niveau 1 - Burengesprek
  2. Middel: niveau 2 - Omgevingsdialoog (verkort)
  3. Veel: niveau 3 - Omgevingsdialoog

Krijgt het initiatief aandacht in de politiek en/of media?

Krijgt het initiatief (naar verwachting) veel aandacht in de politiek en / of (negatieve) aandacht in de (sociale) media? Zijn er bijvoorbeeld actiegroepen?

  1. Weinig: niveau 1 - Burengesprek
  2. Middel: niveau 2 - Omgevingsdialoog (verkort)
  3. Veel: niveau 3 - Omgevingsdialoog

Bekijk welk niveau (1, 2 of 3) er het meest uit komt bij bovenstaande vragen.

Tip: komt u uit op niveau 2 of 3, een omgevingsdialoog (verkort), neem dan contact op met de gemeente. Dan denken we met u mee over de participatie-aanpak.