Lees pagina voor

Omgevingsvisie

Hoe ziet Best eruit in 2040? Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgen economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?

Dit soort ontwikkelingen bezorgt onze gemeente grote uitdagingen tussen nu en 2040. Het roept vragen op, maar biedt ook kansen. Het is een basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. De Omgevingsvisie helpt ons om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Het bevat ambities, kaders en uitgangspunten voor ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving. Ook geeft het houvast bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven. Deze moeten namelijk aansluiten bij de kernopgaven uit de Omgevingsvisie.

Iedereen dacht mee

Deze vragen raken iedereen in Best, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom hebben we iedereen uitgenodigd om hierover mee te denken. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, inhoudsdeskundigen en bestuurders hebben allemaal bijdragen geleverd aan dit document. Alles is te lezen op deze website (Deze link gaat naar een externe website).

Omgevingsvisie vastgesteld

Op 31 januari 2022 en op 8 mei 2023 (een aanvulling) stelde de gemeenteraad de ‘Omgevingsvisie Best’ vast.

De Omgevingswet

De Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. Meer informatie over de Omgevingswet.

Structuurvisie buitengebied

Met het vaststellen van de omgevingsvisie blijft de structuurvisie buitengebied bestaan. Meer informatie over de structuurvisie buitengebied.