Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft de toekomstige leefomgeving in Best. Deze maken we in voorbereiding op de (nieuwe) Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van de visie. 

Hoe ziet best eruit in 2040? Waar en hoe we dan wonen, werken en opgroeien? Daar denken we graag samen met u over na. We organiseren verschillende informatiebijeenkomsten waarbij we uw inbreng kunnen gebruiken. We nodigen u als inwoner graag uit om dit jaar mee te dromen en denken voor de Omgevingsvisie van Best. Jong, oud, gezin, alleenstaand, schoolgaand, werkend, koper, huurder, hier geboren of komen wonen, iedereen is welkom!

Hoe ziet de toekomst eruit?

Op 3 maart is er een droomatelier 2040. Dan gaan we dromen over Best in de toekomst en alle uitdagingen die we daarbij tegenkomen. We staan bijvoorbeeld stil bij vragen als: hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgt economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?

Droomatelier 2040 op 3 maart 

  • Wanneer: dinsdag 3 maart
  • Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Waar: Lidwinakerk, ingang aanbouw Monseigneur Zwijsenstraat
  • Meld u aan via onderstaand aanmeldformulier of bel naar telefoonnummer 14 0499

Aanmeldformulier Droomatelier Omgevingswet 3 maart 2020Alle velden met een * zijn verplicht

Sluit het menu