Lees pagina voor

Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit: de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een bouwwerk eruit ziet. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het gemeentebestuur over aanvragen omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen of monumenten.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvragen van een beoordeling

Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend wordt die automatisch behandeld bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, daar hoeft u verder niets voor te doen. Echter raden wij u aan te laten controleren of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. Dat doet u met het formulier verzoek beoordeling Ruimtelijke Kwaliteit (PDF, 164.2 kB). Het ingevulde formulier met de benodigde stukken kunt u per e-mail sturen naar vergunningen@gembest.nl. Wanneer echter voor de vergadering wordt geconcludeerd dat de planologische haalbaarheid van het ontwerp nog onzeker is, dan kan het zijn dat bouwplan niet wordt behandeld. In dat geval wordt de u hiervan op de hoogte gesteld. Overigens beoordelen we eerst of we een ambtelijk akkoord kunnen geven op uw bouwplan zonder advies van de commissie. Dit komt vooral voor bij kleine verbouwingen.

Betreft het een monument? Kijk dan ook op de pagina Monumenten. Monumenten worden door een aanvullende commissie behandel; namelijk de monumentencommissie. Het kan voorkomen dat de behandeling van uw bouwplan door de commissie ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesteld.

Welstandscriteria

De eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit zijn gebaseerd op welstandscriteria zoals vastgelegd in de ‘Nota Welstand met beleid’ en daarop gebaseerde beleidsregels. De welstandscriteria vindt u in de Nota Welstand met beleid (Deze link gaat naar een externe website). Het Welstandsbeleid over dakkapellen (PDF, 20.8 kB) is later nog gewijzigd. Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op dinsdagen vanaf 9.30 uur in het gemeentehuis. U kunt aanwezig zijn bij de behandeling van uw aanvraag, maar hiervoor heeft u een uitnodiging nodig, die u kunt aanvragen via de receptie van het gemeentehuis. De agenda ligt de woensdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Plannen in het kader van vooroverleg (principeverzoeken) zijn alleen door derden bij te wonen als de aanvrager daartegen geen bezwaar heeft.

Data vergaderingen commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2024

Geplande vergadering Uiterlijke ontvangstdatum stukken
Dinsdag 9 april Maandag 25 maart
Dinsdag 30 april (inclusief monumenten) Maandag 15 april
Dinsdag 21 mei Maandag 6 mei
Dinsdag 11 juni (inclusief monumenten) Maandag 27 mei
Dinsdag 2 juli Maandag 17 juni
Dinsdag 23 juli (inclusief monumenten) Maandag 8 juli
Dinsdag 13 augustus Maandag 29 juli
Dinsdag 3 september (inclusief monumenten) Maandag 19 augustus
Dinsdag 24 september Maandag 9 september
Dinsdag 15 oktober (inclusief monumenten) Maandag 30 september
Dinsdag 5 november Maandag 21 oktober
Dinsdag 26 november (inclusief monumenten) Maandag 11 november
Dinsdag 17 december Maandag 2 december
Dinsdag 7 januari (inclusief monumenten) Maandag 23 december

Wijzigingen in de planning zijn voorbehouden.

Bouwplannen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering of onvolledige aanvragen worden plannen doorgeschoven naar latere vergaderingen. Als u wilt weten of uw aanvraag voor de komende vergadering op de agenda staat, kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@gembest.nl of bellen naar het telefoonnummer van de gemeente Best (14 0499).

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van beoordeelde bouwplannen in het kader van vooroverleg (principeverzoeken) wordt na de vergadering schriftelijk bekendgemaakt. U ontvangt een brief via het Omgevingsloket, meestal binnen één week na de vergadering. Indien het plan afwijkt van het bestemmingsplan, wordt dit gelijktijdig gemeld, zodat u hier rekening mee kunt houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Adviezen over monumenten worden ook schriftelijk medegedeeld.

Uitslag beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Alleen bij een negatief advies of een advies met kanttekeningen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit over welstandsbeoordelingen als onderdeel van een definitieve omgevingsvergunningaanvraag ontvangt u bericht. In dat geval krijgt u eerst de kans om de aanvraag aan te passen voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt. Het is belangrijk om de wijzigingen in het plan in alle uitgewerkte stukken door te voeren. Voor een soepel proces kunt u beter kiezen voor een beoordeling in het kader van vooroverleg (principeverzoek) voordat u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.