Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werken we aan actief de verbetering van de luchtkwaliteit.

Schone Lucht Akkoord

In 2020 sloten we ons aan bij het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer leven, gezonder zijn en een hogere kwaliteit van leven hebben. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en een aantal gemeenten proberen we dit doel te bereiken. Meer over ons beleid leest u in het Decentraal Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit 2022-2026 en de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Best.

Meten van luchtkwaliteit

We meten de hoeveelheden stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10) in de lucht. Dit zijn stoffen waarvan we weten dat ze slechte invloed hebben op de gezondheid. Dit doen we binnen het samenwerkingsverband 'Regionaal meetnet Zuidoost-Brabant'. In de regio Zuidoost-Brabant hebben we 3 aandachtsgebieden. Dat zijn Eindhoven Airport, intensieve veehouderij en de stedelijke omgeving.

Op 3 plaatsen binnen de gemeente hebben we meetkasten geplaatst. Deze staan aan de Kapelweg, kruising Ringweg-Oirschotseweg en aan de Looierstraat. Benieuwd naar de eerste resultaten van de metingen? Bekijk de jaarrapportage 2022 van het Regionaal meetnet (PDF, 4.3 MB).

De meetresultaten zijn ook voor iedereen live te zien. Het laatste nieuws leest u op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Ook inwoners van Best met een fijnstofmeter delen hun meetresultaten op deze site. Wilt u ook een fijnstofmeter aanschaffen? De vereniging Best Duurzaam helpt u hier graag bij.

Maatregelen

Autoverkeer levert een grote bijdrage aan de luchtverontreiniging in de gemeente Best. De afgelopen jaren hebben we op dit gebied al maatregelen genomen:

  • Het verbeteren van fietsroutes
  • Gemeentelijke voertuigen vervangen door schonere
  • Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen
  • Het verlagen van de maximumsnelheid op wegen in het centrum
  • Het aanpassen van kruispunten om de doorstroming te verbeteren

We kunnen het als gemeente niet alleen doen. Uw gedrag bepaalt het uiteindelijke resultaat. Met winkeliers en scholen deden we daarom al de acties ‘Winkelen op de fiets’ en ‘Groene voetstappen’. Die laatste campagne richtte zich op het vervoer van kinderen naar school. Hiermee hopen we te bereiken dat mensen vaker een schonere vervoerskeuze maken. Dat is nog gezonder ook!

Verstandig stoken

Stoken in een kachel, open haard of vuurkorf is nog steeds erg populair. Het is echter ook een bron van fijnstof. Ruim 20% van de totale fijnstofuitstoot is afkomstig van houtstook door particulieren. Verstandig stoken helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen laag te houden. 5 tips om te zorgen voor minder uitstoot:

  • Stook droog hout. Hout moet minstens 2 jaar drogen voor je het kunt stoken. Het vochtgehalte mag maximaal 15% zijn. Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout droog genoeg is.
  • Stook geen spaanplaat, laminaat, geïmpregneerd of geverfd hout. Bij de verbranding van bewerkt hout komen veel schadelijke stoffen vrij.
  • Zorg voor voldoende aanvoer van zuurstof. Hierdoor verbrandt het hout beter. Schuif de luchttoevoerklep nooit dicht om het vuur te ‘smoren’.
  • Laat de schoorsteen minstens 1 keer per jaar vegen. Op tijd vegen verkleint ook de kans op een schoorsteenbrand.
  • Stook niet bij windstil of mistig weer. Kijk op de stookwijzer om te zien of het weer geschikt is om te stoken.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.