Lees pagina voor

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werken we aan actief de verbetering van de luchtkwaliteit.

Schone Lucht Akkoord

In 2020 sloten we ons aan bij het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het Schone Lucht Akkoord (Deze link gaat naar een externe website) (SLA) is minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer leven, gezonder zijn en een hogere kwaliteit van leven hebben. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en een aantal gemeenten proberen we dit doel te bereiken. Meer over ons beleid leest u in het Decentraal Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit 2022-2026 (Deze link gaat naar een externe website) en de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Best (Deze link gaat naar een externe website).

Meten van luchtkwaliteit

We meten de hoeveelheden stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10) in de lucht. Dit zijn stoffen waarvan we weten dat ze slechte invloed hebben op de gezondheid. Dit doen we binnen het samenwerkingsverband 'Regionaal meetnet Zuidoost-Brabant'. In de regio Zuidoost-Brabant hebben we 3 aandachtsgebieden. Dat zijn Eindhoven Airport, intensieve veehouderij en de stedelijke omgeving.

Op 3 plaatsen binnen de gemeente hebben we meetkasten geplaatst. Deze staan aan de Kapelweg, kruising Ringweg-Oirschotseweg en aan de Looierstraat. Benieuwd naar de eerste resultaten van de metingen? Bekijk de jaarrapportage 2022 van het Regionaal meetnet (PDF, 4.3 MB).

De meetresultaten (Deze link gaat naar een externe website) zijn ook voor iedereen live te zien. Het laatste nieuws leest u op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Deze link gaat naar een externe website). Ook inwoners van Best met een fijnstofmeter delen hun meetresultaten op deze site. Wilt u ook een fijnstofmeter aanschaffen? De vereniging Best Duurzaam (Deze link gaat naar een externe website) helpt u hier graag bij.

Maatregelen

Autoverkeer levert een grote bijdrage aan de luchtverontreiniging in de gemeente Best. De afgelopen jaren hebben we op dit gebied al maatregelen genomen:

We kunnen het als gemeente niet alleen doen. Uw gedrag bepaalt het uiteindelijke resultaat. Met winkeliers en scholen deden we daarom al de acties ‘Winkelen op de fiets’ en ‘Groene voetstappen’. Die laatste campagne richtte zich op het vervoer van kinderen naar school. Hiermee hopen we te bereiken dat mensen vaker een schonere vervoerskeuze maken. Dat is nog gezonder ook!

Verstandig stoken

Stoken in een kachel, open haard of vuurkorf is nog steeds erg populair. Het is echter ook een bron van fijnstof. Ruim 20% van de totale fijnstofuitstoot is afkomstig van houtstook door particulieren. Verstandig stoken helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen laag te houden. 5 tips om te zorgen voor minder uitstoot:

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.