Welstand

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet). De stadsbouwmeester adviseert de gemeente maandelijks over alle ingediende aanvragen omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen.

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Nota Welstand met beleid (PDF, 385.1 kB). Het Welstandsbeleid over dakkapellen (PDF, 20.8 kB) is later nog gewijzigd. Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Aanvragen welstandsbeoordeling (vooroverleg)

Wilt u eerst weten of het ontwerp van een bouwplan voldoet aan de welstandscriteria? Dan kunt u voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient een welstandsbeoordeling aanvragen op basis van een ontwerptekening met het aanvraagformulier beoordeling Welstand in het kader van vooroverleg (PDF, 55.9 kB). Dit formulier kunt u downloaden en printen. Het ingevulde formulier met de benodigde stukken kunt u tijdens openingstijden afgeven bij de publieksbalie in het gemeentehuis of per post sturen naar: Gemeente Best, ter attentie van secretaris Welstand, Postbus 50, 5680 AB Best.

Vergaderingen

De stadsbouwmeester vergadert gemiddeld 1 keer per maand. De vergaderingen vinden plaats op woensdag om 9.30 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van het gemeentehuis. De agenda ligt vanaf de maandag voorafgaand aan iedere vergadering ter inzage bij het gemeentehuis.

Data vergaderingen welstandscommissie
Geplande vergaderingen Uiterlijke ontvangstdatum stukken
Woensdag 13 december 2017 6 december
Woensdag 17 januari 2018 10 januari
Woensdag 7 februari 2018 31 januari
Woensdag 7 maart 2018 28 februari
Woensdag 4 april 2018 28 maart
Woensdag 2 mei 2018 25 april
Woensdag 30 mei 2018 23 mei
Woensdag 27 juni 2018 20 juni
Woensdag 25 juli 2018 18 juli
Woensdag 22 augustus 2018 15 augustus
Woensdag 19 september 2018 12 september
Woensdag 17 oktober 2018 10 oktober
Woensdag 14 november 2018 7 november
Woensdag 12 december 2018 5 december

De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering.

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen bij vooroverleg maken we zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan, melden we dat meestal tegelijkertijd. Vervolgens kunt u hiermee rekening houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Welstandsbeoordeling bij definitieve aanvraag

Over de welstandsbeoordelingen als onderdeel van een definitieve omgevingsvergunningaanvraag krijgt u alleen bericht als de stadsbouwmeester een negatief advies of een advies met kanttekeningen uitbrengt. In die gevallen krijgt u meestal eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Dat betekent wel dat u wijzigingen van het plan in alle uitgewerkte stukken moet doorvoeren. Daarom kunt u beter kiezen voor een vooroverleg voordat u de definitieve aanvraag indient.

Sluit het menu