Welstand

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet). De stadsbouwmeester adviseert de gemeente maandelijks over alle ingediende aanvragen omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen.

Vanwege de door de overheid opgelegde Coronamaatregelen vragen wij u de stukken voor het aanvragen van een welstandsbeoordeling digitaal in te sturen naar: vergunningen@gembest.nl. Zolang de beperkende maatregelen gelden, behandelen we de plannen via videobellen en is de welstandsvergadering niet openbaar.

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Nota Welstand met beleid. Het Welstandsbeleid over dakkapellen (PDF, 20.8 kB) is later nog gewijzigd. Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Aanvragen welstandsbeoordeling (vooroverleg)

Wilt u eerst weten of het ontwerp van een bouwplan voldoet aan de welstandscriteria? Dan kunt u voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient een welstandsbeoordeling aanvragen op basis van een ontwerptekening met het aanvraagformulier vooroverleg Welstand (PDF, 1.1 MB). Dit formulier kunt u downloaden en printen. Het ingevulde formulier met de benodigde stukken kunt u tijdens openingstijden afgeven bij de publieksbalie in het gemeentehuis of per post sturen naar: Gemeente Best, ter attentie van secretaris Welstand, Postbus 50, 5680 AB Best.

Vergaderingen

De stadsbouwmeester vergadert gemiddeld 1 keer per maand. De vergaderingen zijn op woensdagen om 9.30 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van het gemeentehuis. Als u wilt weten of uw aanvraag voor de komende vergadering op de agenda staat, kunt u contact opnemen met de secretaris Welstand, Menzo Boon, via telefoonnummer 14 0499. Schetsplannen in het kader van vooroverleg (op de agenda te herkennen aan de letter P voorafgaand aan het dossiernummer) zijn alleen door derden bij te wonen als de aanvrager daartegen geen bezwaar heeft.

Data vergaderingen welstandscommissie
Geplande vergaderingen Uiterlijke ontvangstdatum stukken
6 mei 2020 29 april 2020
3 juni 2020 27 mei 2020
1 juli 2020 24 juni 2020
28 juli 2020 22 juli 2020
26 augustus 2020 19 augustus 2020
23 september 2020 16 september 2020
21 oktober 2020 14 oktober 2020
18 november 2020 11 november 2020
16 december 2020 9 december 2020

De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering.

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen bij vooroverleg maken we zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan, melden we dat meestal tegelijkertijd. Vervolgens kunt u hiermee rekening houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Welstandsbeoordeling bij definitieve aanvraag

Over de welstandsbeoordelingen als onderdeel van een definitieve omgevingsvergunningaanvraag krijgt u alleen bericht als de stadsbouwmeester een negatief advies of een advies met kanttekeningen uitbrengt. In die gevallen krijgt u meestal eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Dat betekent wel dat u wijzigingen van het plan in alle uitgewerkte stukken moet doorvoeren. Daarom kunt u beter kiezen voor een vooroverleg voordat u de definitieve aanvraag indient.