Woonvisie en woonprogramma

Gemeente Best gaat de woonvisie uit 2017 actualiseren en stelt een woonprogramma 2023 op.

Best: een comfortabele en inclusieve woonomgeving

Best is met zijn ruime, groene woonomgeving, dorpse karakter en gunstige ligging een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De vraag naar woningen is groot, zowel onder Bestenaren als woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een passende, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine huishoudens neemt de komende jaren toe en dat vraagt om veel meer woningen. Woningen die moeten passen bij Best, de doelgroepen en de kwaliteiten van het dorp zoals (regionale) bereikbaarheid versterken. De nieuwe woningwet vindt dat elke gemeente een woonvisie moet ontwikkelen die zij om de vijf jaar moeten vernieuwen.

Woonprogramma 2023

Daarom gaat gemeente Best de woonvisie uit 2017 actualiseren door een woonprogramma 2023 op te stellen. Met het woonprogramma 2023 sluiten wij aan op het huidige beleid en behoeften en wensen vanuit de samenleving. Daarnaast is het doel om meer focus aan te brengen hoe wij de opgaven en uitdagingen binnen het thema wonen willen aanpakken. Het zorgt daarmee voor overzicht en ruimte voor sturing voor raad, college en organisatie. Ook ontstaat transparantie voor betrokken partijen met wie de gemeente samenwerkt om de doelen en ambities te realiseren.

Hoe gaan wij nu verder?

Aan de hand van alle informatie die wij hebben opgehaald inclusief de resultaten van het inwonerspanel gaan wij aan de slag met het opstellen van het woonprogramma 2023. Het college neemt in het tweede kwartaal van 2023 een besluit over het woonprogramma.

Meer informatie