Duurzaam Best

Gemeente Best heeft een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal en afvalloos. Samen met de Metropool Regio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn. 

Deze hoge ambitie kunnen we alleen bereiken als alle maatschappelijke partners de ambitie omarmen en de schouders eronder zetten. Wij zien onze rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven. Een belangrijke partner waarmee wij nauw samenwerken is de energiecoöperatie Best Duurzaam.

Documenten

Aardgasvrij en isoleren

Om Best duurzamer te maken, is het belangrijk dat we minder aardgas gebruiken. Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Dat geldt dus ook voor alle woningen en gebouwen in Best.

Wanneer ga ik van het aardgas af?

De gemeente Best maakt per buurt samen met inwoners een plan om de buurt aardgasvrij te maken. Dit plan is eind 2021 af. 

Dit kunt u zelf al doen

Is uw buurt nog niet aan de beurt, maar wilt u al wel aan de slag? Er zijn maatregelen die u nu al kunt uitvoeren om straks van het aardgas af te gaan. Huurders kunnen bij hun woningcorporatie navragen wat de plannen zijn.

Zonnepanelen

U kunt uw eigen duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Deze panelen leveren namelijk groene stroom, zonder CO2-uitstoot. Op de website van Milieu Centraal leest u alles over zonnepanelen.

Zonnepanelen van De Groene Zone

Als inwoner van Best kunt u goedkoop en makkelijk zonnepanelen kopen via De Groene Zone. U leent dan geld van de gemeente om zonnepanelen op uw dak te plaatsen. Dit levert u de volgende voordelen op:

  • Direct lagere kosten: u bespaart meer op uw energiekosten dan dat u betaalt aan de lening
  • 15 jaar garantie en onderhoud van de zonnepanelen
  • Alles wordt voor u geregeld: van installatie tot onderhoud

Kijk voor meer informatie op de website van De Groene Zone

Zonnepark Welschap

Woont u in een appartement of huurwoning of heeft het dak van uw huis een ongunstige ligging voor zonnepanelen? Dan kunt u zonnepanelen aanschaffen op Zonnepark Welschap. Zo kunt u een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren. 

Subsidies

U kunt verschillende subsidies ontvangen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld voor isolatie of als u zelf duurzame energie opwekt. 

Inwoners

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Op dit moment is er geen subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen.

Organisaties, bedrijven en instellingen

Alle landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies voor verduurzaming vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Duurzame initiatieven

Inwoners, organisaties en bedrijven in Best die meewerken om Best duurzamer te maken, kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om vrijwillige initiatieven zonder winstoogmerk die zich richten op de energietransitie en circulaire economie. Meer informatie en over deze subsidiemogelijkheid vindt u op de pagina subsidies. Hier kunt u ook een aanvraag doen.

Duurzaam bouwen

Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam. U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten. Voor een toekomstbestendige en energiezuinige nieuwbouwwoning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent woningen ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners; een gezond binnenmilieu en het ontwerpen van de woning op een manier dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Meer informatie leest u in de Digitale Flyer Duurzaam Bouwen (PDF, 163.8 kB). 

GPR-gebouw

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet u een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft dat groter is dan 100 m2 (meer informatie op de website van de Rijksoverheid). Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR-gebouw als methode te gebruiken. Dit is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar vergunningen@gembest.nl (geef de voor- en achternaam en het e-mailadres door waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).