Best afvalloos en energieneutraal, meer dan een mooi verhaal!

In het Beleidsplan energie- en materiaaltransitie 2012-2015 (PDF, 707.1 kB) is de ambitie vastgelegd dat Best in 2030 energieneutraal en afvalloos is.

Deze doelstelling is zeer ambitieus en kan alleen bereikt worden als alle maatschappelijke partners de ambitie omarmen en hun schouders er onder zetten. De gemeente wil hierbij ook het goede voorbeeld geven. Daarnaast ziet zij haar rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Een belangrijke partner waarmee wij uitvoerig samenwerken is de energiecoöperatie Best Duurzaam.

In het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2016 (PDF, 2.1 MB) staan de acties die voorvloeien uit het beleidsplan. Het doel van dit uitvoeringsprogramma is om duidelijk zichtbaar te maken waar we als gemeenschap staan op de route naar een energieneutraal en afvalloos Best. Ook staan daarin de maatregelen die we de komende periode gaan uitvoeren om op koers te blijven.

Sluit het menu