Duurzaamheid in Best

Best afvalloos en energieneutraal, meer dan een mooi verhaal! In het Beleidsplan energie- en materiaaltransitie 2012-2015 (PDF, 707.1 kB) is de ambitie vastgelegd dat Best in 2030 energieneutraal en afvalloos is.

In het Beleidsplan energie- en materiaaltransitie 2012-2015 (PDF, 707.1 kB) is de ambitie vastgelegd dat Best in 2030 energieneutraal en afvalloos is. Deze doelstelling is zeer ambitieus en kunnen we alleen samen met alle maatschappelijke partners bereiken. De gemeente wil hierbij ook het goede voorbeeld geven. Daarnaast ziet zij haar rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Een belangrijke partner waarmee wij uitvoerig samenwerken is de energiecoöperatie Best Duurzaam.

Acties duurzaamheid

In het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2016 (PDF, 2.1 MB) staan de acties die voorvloeien uit het beleidsplan. Het doel van dit uitvoeringsprogramma is om duidelijk zichtbaar te maken waar we als gemeenschap staan op de route naar een energieneutraal en afvalloos Best. Ook staan daarin de maatregelen die we de komende periode gaan uitvoeren om op koers te blijven.

Woonvisie

In de woonvisie woonvisie Wonen met Visie (PDF, 1.4 MB) staat hoe we werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp waar het voor iedereen prettig wonen is. De visie is met input van woningcorporaties, huurders, architecten, Best Duurzaam, ontwikkelaars en de Seniorenraad geschreven. De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld op 6 maart 2017. De speerpunten staan benoemd in het raadsbesluit van de woonvisie (PDF, 93.7 kB). Er is speciale aandacht voor doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen, jongeren en starters, ouderen, statushouders, expats en woongroepen. Bij de uitvoering van ontwikkelingen uit de visie zetten we extra in op deze speerpunten.

Sluit het menu