Duurzaam Best

Gemeente Best heeft een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal en afvalloos. Samen met de Metropool Regio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn. 

Deze hoge ambitie kan alleen bereikt worden als alle maatschappelijke partners de ambitie omarmen en de schouders er onder zetten. Wij zien onze rol vooral in het faciliteren, enthousiasmeren en partijen met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast willen wij ook zelf het goede voorbeeld geven. Een belangrijke partner waarmee wij uitvoerig samenwerken is de energiecoöperatie Best Duurzaam.

Duurzaam wonen

Ook in onze woonvisie ‘Wonen met Visie’ is duurzaamheid een belangrijk thema. In deze visie staat hoe we werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp waar het voor iedereen prettig wonen is. Wonen met Visie is met input van woningcorporaties, huurders, architecten, Best Duurzaam, ontwikkelaars en de Seniorenraad geschreven.
In de nota ‘Samen aan de slag met duurzaam wonen in Best’ wordt toegelicht hoe de gemeente Best bijdraagt aan energieneutraal wonen in relatie tot wat andere partijen in de keten van duurzaam wonen doen.

Logo De Groene ZoneRegionaal zonnepanelenproject De Groene Zone

Zonnepanelenproject De Groene Zone geeft u de kans om gemakkelijk zonnepanelen op uw dak te plaatsen. Hiermee wekt u zelf zonne-energie op. Huiseigenaren die meedoen aan het project worden volledig ontzorgd. Technische kennis en inzet van eigen geld bij de start is niet nodig. De gemeente financiert de panelen voor. U krijgt een aanbod voor een aantal zonnepanelen en de bijbehorende lening. De serviceprovider doet een check bij u thuis en plaatst na akkoord de panelen. Direct nadat de panelen geplaatst zijn, wekt u zonne-energie op en heeft u financieel voordeel! In maximaal 15 jaar, tegen een rente van 1,35 %, lost u de financiering maandelijks af. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar. Het bedrag dat u maandelijks aflost is lager dan de besparing van de energiekosten. Dit betekent dat u hiervan direct financieel voordeel heeft. Kijk voor meer informatie over dit project op de website www.degroenezone.nl.

12 gemeenten in onze regio, waaronder Best, zijn partners in het regionale samenwerkingsproject De Groene Zone. Het doel is om in 2 jaar tijd 7000 woningen te laten voorzien van zonnepanelen.

Documenten

Sluit het menu