Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen en u heeft al een bepaalde woning op het oog? Dan kunt u uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een goedkopere woning te vinden of u kunt proberen een starterslening te krijgen.

Voorwaarden

In de gemeente Best gelden voor het aanvragen van een starterslening extra voorwaarden:

  • De aanvrager is een verblijfsgerechtigd persoon die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal één jaar inwonend (bijvoorbeeld bij ouders) is.
  • De aanvrager is een starter op de koopwoningmarkt. Een starter op de koopwoningmarkt is een huishouden dat na verhuizing voor het eerst in een zelfstandige koopwoning gaat wonen en dat nog niet eerder een koopwoning in bezit heeft gehad.
  • De starterslening is van toepassing op nieuwbouw en bestaande woningen.
  • De aankoopprijs van een woning bedraagt maximaal € 440.000,00 (exclusief bijkomende kosten). Dit geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe woningen.
  • De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten.
  • De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal € 39.000,00.
  • Het budget is beperkt, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De starterslening wordt in opdracht van de gemeente Best behandeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn behandelt ook uw aanvraag en verzorgt de verdere afhandeling en administratie van uw lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente Best.

Hoe vraagt u een starterslening aan?

Voor het aanvragen van een starterslening moet u deze stappen (PDF, 138.8 kB) volgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de starterslening, kijkt u dan een op www.svn.nl.