Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen en u heeft al een bepaalde woning op het oog? Dan kunt u uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een goedkopere woning te vinden of u kunt proberen een starterslening te krijgen.

Voorwaarden

In de gemeente Best gelden voor het aanvragen van een starterslening extra voorwaarden:

 • De aanvrager is een in Best woonachtig en verblijfsgerechtigd persoon die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar in Best zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal één jaar in Best inwonend (bijvoorbeeld bij ouders) is.
 • De starterslening is van toepassing op nieuwbouw en bestaande woningen.
 • De aankoopprijs van een woning bedraagt maximaal € 200.000,00 (exclusief bijkomende kosten, prijspeil 2015). Dit geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe woningen.
 • De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten.
 • De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal € 39.000,00
 • De starterslening is niet van toepassing op woningen die door woningcorporaties worden verkocht
 • Het budget is beperkt, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De starterslening wordt in opdracht van de gemeente Best behandeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn behandelt ook uw aanvraag en verzorgt de verdere afhandeling en administratie van uw lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente Best.

Hoe vraagt u een starterslening aan?

 1. Nadat u zich met uw bank of hypotheekadviseur georiënteerd heeft op uw situatie, kunt u er voor kiezen een starterslening aan te vragen. Bij de meeste in Best gevestigde banken, hypotheekadviseurs, makelaars en notarissen is het SVn-aanvraagformulier verkrijgbaar.
 2. Dit formulier stuurt u - voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen - naar SVn.
 3. Hierna ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente Best. Hierin staat of u in aanmerking komt en zo ja, de looptijd en het rentepercentage van uw starterslening. In de brief staat ook een aantal voorwaarden.
 4. Ook voor uw hypotheek bij de bank of hypotheekadviseur geldt een aantal voorwaarden. Neem uw toewijzingsbrief daarom mee naar de bank of hypotheekadviseur.
 5. Voor het resterende bedrag (aankoopkosten van de woning minus de starterslening) vraagt u een hypotheek aan bij de bank.
 6. De bank brengt een offerte aan u uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente Best.
 7. Een kopie van deze ondertekende hypotheekofferte stuurt u naar SVn.
 8. Van SVn ontvangt u een offerte voor uw starterslening (inclusief een uitgebreide toelichting) en de Algemene Bepalingen voor Geldleningen van SVn.
 9. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de benodigde stukken naar de notaris. Hierover ontvangt u van SVn bericht.
 10. Daarna kunt u een afspraak maken met de notaris voor het passeren van de akte van uw starterslening en van de akte van uw eerste hypotheek. Beide leningen moeten gelijktijdig passeren.

De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen inmiddels toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij uw inkomen op dat moment. Aan deze hertoets zijn wel kosten verbonden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de starterslening, kijkt u dan een op www.svn.nl.

Sluit het menu