Rioolverstopping

Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn. Is het riool verstopt op uw eigen grond? Dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door ons verholpen.

Waar zit de verstopping?

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet u de erfscheidingsput uitgraven. De erfscheidingsput is de laatste put in de huisaansluiting en ligt over het algemeen ongeveer een halve meter binnen de perceelgrens. Weet u niet waar de erfscheidingsput ligt? Wij hebben van veel woningen bouwtekeningen beschikbaar die u telefonisch kunt opvragen.

Prijs

  • Staat de opgegraven put vol met afvalwater? Dan zit de verstopping op gemeenteterrein en zijn de ontstoppingskosten voor ons. 
  • Staat de opgegraven put leeg? Dan zit de verstopping op particulier terrein en moet u het ontstoppen van het riool zelf betalen.

Neem bij een verstopping op gemeenteterrein altijd contact met ons op via telefoonnummer 14 0499. Buiten werktijden wordt u doorgeschakeld naar de storingsdienst. Zij helpen u dan verder.

Geeft u zelf opdracht voor werkzaamheden, dan worden deze niet door de gemeente vergoed. Zelfs niet als de verstopping op gemeenterrein zit.

Gescheiden rioolstelsel

Woont u in een gebied met een gescheiden rioolstelsel? In de folder Gescheiden rioolstelsel (PDF, 896.6 kB) staat beschreven wat dit voor u betekent.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het riool en rioolverstoppingen? Kijk dan op de website van Stichting Rioned.

Sluit het menu