Wonen in Best

De gemeente helpt u graag om het wonen in Best zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Wist u bijvoorbeeld dat u wellicht gebruik kunt maken van een regeling om uw huis te verduurzamen of om voorzieningen te treffen voor uw oude dag? Op deze pagina vindt u alle informatie over wonen in Best.

Documenten

Woonvisie (PDF, 1.4 MB)

Huren

 • Huurwoningen: Zoekt u een huurwoning in Best? In de gemeente Best is een aantal woningcorporaties actief, die zich specifiek richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.
 • Verhuur leegstaande woning: Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.
 • Gemeentelijke panden te huur: De gemeente verhuurt een aantal panden aan organisaties in Best. We geven informatie over aanpassingen aan een gehuurd pand en over het opzeggen van de huur.
 • Urgentieregeling: Heeft u met spoed een woning nodig? Voor het aanvragen van urgentie neemt u contact op met een van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit.

Kopen

 • Starterslening: Wilt u voor het eerst een woning kopen en u heeft al een bepaalde woning op het oog? Maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.
 • Woningvormingsvergunning (meer informatie volgt later)
 • Splitsingsvergunning (meer informatie volgt later)

Verhuizen

 • Verhuizen naar het buitenland: Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet u dit melden bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Vestiging in Nederland: Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in de gemeente Best komen wonen? Dan moet u zich, binnen 5 dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Best.
 • Verhuizing doorgeven: Verhuist u binnen Best? Of verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Best? Geef uw verhuizing uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. 

In de buurt

 • Bladkorven: In de herfst plaatst de gemeente op diverse plaatsen bladkorven voor blad van gemeentelijke bomen. 
 • Hondenuitlaatplaatsen: U kunt uw hond zijn behoefte laten doen bij de hondentoiletten of hondenuitlaatstroken in Best. Deze plaatsen zijn aangegeven met borden en door heel Best te vinden.
 • Groenonderhoud: De gemeente voert het hele jaar door onderhoud uit aan het groen. Op deze pagina leest u daar meer over.
 • Speeltoestellen: Is een speeltoestel aan vervanging toe of is er een initiatief om een nieuw speeltoestel te plaatsen? Lees op deze pagina meer over de werkwijze en de voorwaarden. 
 • Strooiroutes: Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan op. Dit plan kunt u online bekijken. 
 • Melden bij de gemeente: Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons. Dit kan via een online formulier en via de Fixi-app.

Samen leven

 • CPO+ (meer informatie volgt later)
 • Tips voor uw initiatief: U heeft een leuk plan voor uw straat, buurt of wijk. Maar wat nu? Op deze pagina leest u hoe u dit aanpakt.
 • Meedenken via inwonerspanel: Wij gebruiken een digitaal inwonerspanel om uw meningen en ervaringen te peilen. U kunt met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan.
 • Bewonersparticipatie: Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? U leest het op deze pagina. 
 • Buurtpreventie: U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren.
 • Digitaal Bewonersplatform Plein Best: Dit platform is van, voor en door inwoners. Hier leest u berichten over wat er speelt in Best.

Een levenslang thuis

 • WMO-ondersteuning: Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een klantadviseur.
 • Stimuleringsregeling: Bewoners van een eigen, bestaande woning in Best kunnen een stimuleringslening aanvragen. Voor verbetermaatregelen aan uw woning voor: langer zelfstandig thuis wonen, het beveiligen van de woning en asbestsanering van het dak van de woning en bijgebouwen.

Energiezuinig Wonen

 • Duurzaamheid: Gemeente Best heeft een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal en afvalloos. Samen met de Metropool Regio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn.