Inwonerspanel

Via een digitaal panel peilen we uw meningen en ervaringen. U kunt u met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: als gemeente maken we keuzes die invloed hebben op uw dagelijks leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk!
 

Contact en samenwerking belangrijk

Als gemeente willen we elke mogelijkheid benutten om met u in contact te komen. En vaker samen te werken. Het digitale inwonerspanel is 1 van die mogelijkheden. Wij stellen het daarom op prijs als u wilt meedoen met het inwonerspanel.

Word lid van het panel!

Binnen enkele muisklikken bent u aangemeld bij het inwonerspanel. U ontvangt dan een aantal keer per jaar een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Hiervoor krijgt u een bericht via e-mail. Het gaat elke keer over een ander onderwerp. U bepaalt zelf per keer of u de enquête invult. Als u bijvoorbeeld door vakantie een keer wilt overslaan dan kan dat.

Meerdere succesvolle peilingen

We hebben al verschillende peilingen via het inwonerspanel gehouden. Afval, geluidsbeleving, veiligheid en leefbaarheid, één fysieke toegang voor dienstverlening zijn enkele van de onderwerpen waarover we panelleden vragen hebben gesteld. Meer dan 1000 personen hebben steeds meegewerkt aan deze onderzoeken. Dat maakt dat we de resultaten goed kunnen gebruiken. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Doet u ook mee?

Deelname is vertrouwelijk

Deelname is altijd vertrouwelijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research verwerkt uw gegevens vertrouwelijk.

Meer informatie

Bekijk de website van het inwonerspanel van de gemeente Best.