Stimuleringslening

Bewoners van een eigen woning in Best kunnen een stimuleringslening aanvragen. Voor verbetermaatregelen aan uw woning voor: langer zelfstandig thuis wonen; het beveiligen van de woning en asbestsanering van het dak van de woning en bijgebouwen.

U kunt een stimuleringslening van minimaal € 10.000,- en maximaal € 35.000,- inclusief btw aanvragen. De stimuleringslening is voor het verhogen van uw wooncomfort. Er zijn 3 soorten verbetermaatregelen:

 • Langer zelfstandig thuis wonen voor inwoners met een eigen woning, bijvoorbeeld door slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren, aanbrengen van een verstelbaar keukenblok, deuren verbreden, drempels verwijderen of verlagen, huiselijke elektronica etc.
 • Beter beveiligen van de eigen woning door maatregelen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen zoals bijvoorbeeld gecertificeerd hang- en sluitwerk, verlichting buitendeuren, rook- en co2 melders, brandwerende deuren etc.
 • Asbestsanering van een dak van de eigen woning en het dak van een bijgebouw en het vernieuwen of aanpassen van het verwijderde dak. In het te vernieuwen dak aanbrengen van dakisolatie en eventueel zonnepanelen als basis toe te passen.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig, verblijfsgerechtigd en bewoont een eigen woning binnen de gemeente Best die bestemd is voor permanente bewoning.
 • U moet de verbetermaatregelen in eigendom aanbrengen. Huur- of leaseconstructies zijn niet mogelijk

Aanvragen bij de gemeente

Stimuleringslening aanvragen bij de gemeente (PDF, 89.4 kB)

De gemeente behandelt alleen complete aanvragen (met alle noodzakelijke bijlagen). U moet de volgende bijlagen meesturen:

 • Een kadastraal eigendomsbewijs van de woning
 • De te treffen stimuleringsmaatregelen (langer thuis wonen, veiligheid, asbestsanering)
 • Een afschrift van een afwijzing voor een geldlening door een geldverstrekker, die onder toezicht staat van de AFM (Autoriteit Financiële Markten)
 • Offertes (gedetailleerd) van de geraamde kosten van het treffen van de gevraagde stimuleringsmaatregelen
 • Eventueel een tekening/schetsplan van de woning met goede voldoende maatvoering
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning

Als u de aanvraag samen met uw partner doet een akkoordverklaring van uw partner (PDF, 75.1 kB)

Aanvraagprocedure

Voor het verstrekken van de lening werkt de gemeente Best samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn). De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. Vraag de stimuleringslening digitaal aan bij de gemeente. De gemeente behandelt alleen volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst
 2. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening. Bij een positief besluit krijgt u van ons een toewijzingsbrief
 3. Met deze toewijzingsbrief vraagt u de stimuleringslening aan bij het Svn. Ook dit kan alleen digitaal
 4. Bij een positief besluit door Svn krijgt u de stimuleringslening
 5. Svn voegt de stimuleringslening toe via een bouwdepot. De uitbetaling gebeurt via nota’s, facturen, rekeningen van bedrijven

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft een fonds met in totaal € 500.000,- beschikbaar voor de stimuleringsleningen. Als deze pot op is, wijzen we nieuwe aanvragen helaas af. Door aflossingen en eventuele rentebetaling komt er geld terug in het fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Bekijk ook

Vragen?

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@gemeentebest.nl of via telefoonnummer 14 040.