Lees pagina voor

Verhuur leegstaande woning

Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Bedrijven (bijvoorbeeld woningcorporaties en makelaars) kunnen gebruikmaken van het online formulier aanvraag Leegstandvergunning met eHerkenning.

Kosten

€ 80,60

Dit zijn de legeskosten voor het aanvragen van een vergunning. Het bedrag brengen we in rekening als we een besluit hebben genomen. 

Voorwaarde

De woning staat te koop of is voor afbraak bestemd.

Duur huurovereenkomst

De huurovereenkomst is voor minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Opzegtermijn

U moet zich als verhuurder houden aan een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn minimaal 1 maand.

Huurprijs

De maximale huurprijs wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. U kunt de huurprijs berekenen aan de hand van de Huurcommissie huurprijscheck (Deze link gaat naar een externe website).