Reclamebelasting

Gebruikers van panden in het zogenaamde 'stimuleringsgebied' die een reclame-uiting hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg betalen reclamebelasting.

Let op: Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd. Het college wil inwoners en organisaties van Best graag tegemoetkomen. Alle bedragen die nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven daarom pas 1 oktober 2020 betaald te zijn.

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s en lichtbakken. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Prijs

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting van de gemeente Best.

Reclamebelasting tarief
Soort Prijs
Vast bedrag € 250,-
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde van € 168.000,- tot € 347.000,- € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde 
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde boven de € 347.000,- Totaalbedrag maximaal € 520,-

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.
 

Sluit het menu