Lees pagina voor

Reclamebelasting

Gebruikers van panden in het zogenaamde 'stimuleringsgebied' die een reclame-uiting hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg betalen reclamebelasting.

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s en lichtbakken. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Kosten

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting (Deze link gaat naar een externe website) van de gemeente Best.

Reclamebelasting
Soort Prijs
Vast bedrag € 250,-
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde van € 168.000,- tot € 347.000,- € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde 
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde boven de € 347.000,- Totaalbedrag maximaal € 520,-

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.