Reclamebelasting

Gebruikers van panden in het zogenaamde 'stimuleringsgebied' die een reclame-uiting hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg betalen reclamebelasting.

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s en lichtbakken. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Prijs

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting van de gemeente Best.

Reclamebelasting
Soort Prijs
Vast bedrag € 250,-
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde van € 168.000,- tot € 347.000,- € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde 
Extra kosten bij panden met WOZ-waarde boven de € 347.000,- Totaalbedrag maximaal € 520,-

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.