Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven van gebruikers van panden in het zogenaamde ‘stimuleringsgebied’ die een uiting (openbare aankondiging) hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s, lichtbakken enzovoorts. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Tarief

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting van de gemeente Best. Het belastingbedrag bestaat uit een vast bedrag van € 250. Bij panden met een WOZ-waarde vanaf € 168.000 tot € 347.000 wordt dit bedrag verhoogd met € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde. Het maximumbedrag van de reclamebelasting bedraagt € 520,-.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.
 

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu