Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven van gebruikers van panden in het zogenaamde ‘stimuleringsgebied’ die een uiting (openbare aankondiging) hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

Let op: Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd. Het college wil inwoners en organisaties van Best graag tegemoetkomen. Alle bedragen die nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven daarom pas 1 oktober 2020 betaald te zijn.

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s, lichtbakken enzovoorts. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Tarief

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting van de gemeente Best. Het belastingbedrag bestaat uit een vast bedrag van € 250. Bij panden met een WOZ-waarde vanaf € 168.000 tot € 347.000 wordt dit bedrag verhoogd met € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde. Het maximumbedrag van de reclamebelasting bedraagt € 520,-.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.
 

Sluit het menu