Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven van gebruikers van panden in het zogenaamde ‘stimuleringsgebied’ die een uiting (openbare aankondiging) hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

Voorbeelden hiervan zijn: (reclame)posters, logo’s, lichtbakken enzovoorts. Het maakt niet uit of u de aankondigingen boven particuliere of openbare gemeentegrond heeft geplaatst.

Tarief

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reclamebelasting van de gemeente Best. Het belastingbedrag bestaat uit een vast bedrag van € 250. Bij panden met een WOZ-waarde vanaf € 168.000 tot € 347.000 wordt dit bedrag verhoogd met € 1,50 voor elke € 1.000,- WOZ-waarde. Het maximumbedrag van de reclamebelasting bedraagt € 520,-.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.
 

Sluit het menu