Lees pagina voor

Informatie over de WOZ-waarde

Om de onroerendezaakbelastingen te kunnen heffen bepaalt de gemeente voor elke onroerende zaak, zoals woningen en bedrijfspanden, de waarde. Dit noemen we de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of bedrijfspand. Ook bekend als de verkoopwaarde. Om deze waarde vast te stellen, kijken we naar de waardepeildatum. Dit betekent dat we beoordelen wat uw eigendom waard zou zijn geweest als u het op 1 januari van het voorgaande jaar had verkocht.

De WOZ-waarde bepaalt hoeveel u moet betalen aan onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait via de inkomstenbelasting.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde?

We kijken hierbij naar:

Ook houden we rekening met de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Stijgen de huizenprijzen? Dan kan het zijn dat uw WOZ-waarde ook stijgt. Ook als er verder geen veranderingen zijn met betrekking tot uw woning of bedrijfspand.

Hoe werkt het taxatiemodel?

Het bepalen van de WOZ-waarde van woningen gebeurt grotendeels automatisch. Onze taxateurs maken gebruik van een speciaal computerprogramma: het taxatiemodel. Hierin zijn allerlei gegevens verzameld zoals:

Het programma analyseert deze gegevens en kan zo de WOZ-waarde van meerdere woningen tegelijk bepalen. Wilt u meer weten over hoe de WOZ-waarde tot stand komt? Bekijk dan onderstaande video.

WOZ-waarde opzoeken en vergelijken?

Zoek en vergelijk de WOZ-waarde van uw woning of een andere woning in de straat. (Deze link gaat naar een externe website)

Vragen over uw WOZ-waarde?

U vindt meer informatie over de WOZ en de waardering van uw woning of bedrijf op:

Komt u er niet uit? Stuur dan gerust een e-mailbericht naar: woz@gembest.nl.