Lees pagina voor

Belastingaanslag bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan direct online of schriftelijk. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Direct online bezwaar maken (Deze link gaat naar een externe website)

Let op: heeft u een partner? Dan kan alleen degene aan wie de aanslag gericht is bezwaar maken.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook per brief bezwaar maken. In uw brief moet het volgende staan:

U kunt uw brief sturen naar:
de heffingsambtenaar
Postbus 50
5680 AB Best

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw brief reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen 6 weken beslissen. De gemeente heeft bij bezwaarschriften over belastingen langer de tijd om te reageren dan bij bezwaarschriften over andere zaken.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Later betalen bij bezwaar?

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.