Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Belastingaanslag bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan direct online of schriftelijk. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Regelen

U kunt voortaan online bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Direct regelen

U kunt ook per brief bezwaar maken. In uw brief moet het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • de datum van het bezwaarschrift
 • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:
de heffingsambtenaar
Postbus 50
5680 AB Best

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde en de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB), dan kunt u het formulier Bezwaar gecombineerde aanslag WOZ/OZB (PDF, 134.7 kB) gebruiken.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw brief reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen 6 weken beslissen. De gemeente heeft bij bezwaarschriften over belastingen langer de tijd om te reageren dan bij bezwaarschriften over andere zaken.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Later betalen bij bezwaar?

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu