Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. We vergelijken uw woning in het taxatieverslag met 3 vergelijkbare woningen, die zijn verkocht rond de waardepeildatum.

Verder staan in het taxatieverslag de kenmerken vermeld. Bekijk of de genoemde kenmerken kloppen en de WOZ-waarde aansluit op de verkoopprijzen. Houd hierbij rekening met verschillen in bijvoorbeeld:

  • oppervlakte
  • luxeniveau
  • staat van onderhoud

Staat uw naam op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen? Dan kunt u het taxatieverslag met behulp van uw DigiD online bekijken.

Taxatieverslag WOZ bekijken