Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning, bedrijfsruimte of stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Tarieven belastingjaar 2024

Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond.

Tarief OZB
Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0804%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2171%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1718%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Berichtenbox

Als u gebruik maakt van de Berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt u geen papieren aanslag meer per post. U ontvangt uw aanslag dan in de Berichtenbox. Maakt u nog geen gebruik van de berichtenbox? Ga dan naar Mijnoverheid en activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account. Als de gemeente Best in uw Berichtenbox als organisatie is geactiveerd, ontvangt u uw aanslag gemeentelijke heffingen voortaan digitaal via de Berichtenbox.

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.