Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB).

Onroerendezaakbeslasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning,  bedrijfsruimte of stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond. 

Tarieven

Prijs OZB
Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0956%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,1733%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1407%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Sluit het menu