Lees pagina voor

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Kosten

Hoeveel rioolheffing u betaalt, hangt af van de hoeveelheid afvalwater of hemelwater die u loost.

U betaalt voor elke zelfstandige ruimte rioolheffing. Een zelfstandige ruimte is bijvoorbeeld een woning, een winkel of een garagebox. Heeft u een pand met een woning en een winkel? Dan betaalt u dus 2 keer rioolheffing.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Best naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Best woont automatisch terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.