Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Let op: Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd. Het college wil inwoners en organisaties van Best graag tegemoetkomen. Alle bedragen die nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven daarom pas 1 oktober 2020 betaald te zijn.

Prijs

Hoeveel rioolheffing u betaalt, hangt af van de hoeveelheid afvalwater of hemelwater die u loost.

  • 0-500 m3 per jaar: € 171,60. Bijna alle huishoudens vallen in dit tarief.
  • Boven 500 m3 gaat het tarief in stappen omhoog, zie de Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2020.
  • Voor percelen die niet groter zijn dan 40 m2 en niet gebruikt worden als woning (bijvoorbeeld garageboxen) betaalt u een vast tarief: € 36,36 per jaar.

U betaalt voor elke zelfstandige ruimte rioolheffing. Een zelfstandige ruimte is bijvoorbeeld een woning, een winkel of een garagebox. Heeft u een pand met een woning en een winkel? Dan betaalt u dus 2 keer rioolheffing.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Best naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Best woont automatisch terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Sluit het menu