Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente Best betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Prijs

Afvalstoffenheffing tarieven
Situatie Bedrag per jaar
1 groene en 1 grijze afvalcontainer € 250,56
Extra afvalcontainer € 250,56
Reinigingsrechten bedrijven per afvalcontainer € 250,56

U betaalt een vast bedrag per jaar. Hoe vaak uw afvalcontainers zijn geleegd en het formaat van de containers maakt daarbij niet uit.

Verhuizing

U blijft in Best wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden. Gaat u verhuizen uit Best naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Best woont automatisch terug.

Echtscheiding / verbreken relatie

De aanslag gemeentelijke belastingen staat altijd op naam van 1 persoon. Deze persoon is dan de ‘belastingschuldige’. De belastingschuldige blijft ook degene die de aanslag krijgt. De achterblijvende partner krijgt op eigen naam een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Reinigingsrechten

Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal 2 grijze afvalcontainers aanvragen en dit afval door de gemeente laten ophalen. U betaalt hiervoor reinigingsrechten. De gemeente gebruikt de opbrengst van de reinigingsrechten om het afval op te halen en te verwerken. U betaalt de reinigingsrechten via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U betaalt een vast bedrag per jaar. Hoe vaak uw afvalcontainers zijn geleegd maakt daarbij niet uit.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Sluit het menu