Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente Best betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Prijs

Afvalstoffenheffing tarieven
Situatie Bedrag per jaar
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 237,84
 • Een extra Restafval -emmer per stuk, per jaar
€ 76,73
 • Een extra GFT container per stuk, per jaar
€ 76,73
 • Een extra Tuinafval container (maximaal 1 per perceel)
Gratis
 • Een extra PMD container (maximaal 1 per perceel)
Gratis
 • Een extra Luier & Incontinentie -emmer
Gratis
 • Een extra Etensresten -emmer
Gratis

Milieustraat

De tarieven van de Milieustraat staan op de website van www.afvalbest.nl.

Verhuizing

U blijft in Best wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden. Gaat u verhuizen uit Best naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Best woont automatisch terug.

Echtscheiding / verbreken relatie

De aanslag gemeentelijke belastingen staat altijd op naam van 1 persoon. Deze persoon is dan de ‘belastingschuldige’. De belastingschuldige blijft ook degene die de aanslag krijgt. De achterblijvende partner krijgt op eigen naam een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Reinigingsrechten

Bedrijven kunnen afval door de gemeente laten ophalen. U betaalt hiervoor reinigingsrechten. U betaalt de reinigingsrechten via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. De tarieven staan in onderstaande tabel.

De rechten bedragen per belastingjaar voor het:

                
Beschikbaar stellen, het gebruik dan wel het ledigen van een restafvalemmer, etensresten emmer, gft-container en PMD-container of bij gebruik van de ondergrondse afvalcontainer met toegangspas € 237,84
 • In bruikleen hebben van een extra Restafval -emmer per stuk, per jaar
€ 76,73
 • In bruikleen hebben van een extra Etensresten -emmer per stuk per jaar
€ 204,60
 • Gebruik van een ondergrondse Restafval container een bedrag per inworp van maximaal 30 liter
€ 1,02
 • In bruikleen hebben van een extra Tuinafval container (maximaal 1 per perceel)
Gratis
 • In bruikleen hebben van een extra PMD container (maximaal 1 per perceel)
Gratis

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu