Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente Best betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Prijs

Afvalstoffenheffing tarieven
Situatie Prijs
Belasting per perceel per belastingjaar € 368,64

Extra restafval container per stuk, per jaar

€ 172,68

Extra GFT-container per stuk, per jaar

€ 96,36

Extra PMD-container (maximaal 1 per perceel)

Gratis

Extra luier & incontinentie-emmer

Gratis

Extra etensresten-emmer

Gratis
Ondergrondse container voor restafval

€ 1,14 (per storting na de 182ste storting)

Ondergrondse container PMD-afval Gratis

We maken geen verschil in de tarieven voor een één- of een meerpersoonshuishouden. Het tarief is voor ieder huishouden gelijk.

Milieustraat

De tarieven van de Milieustraat staan op de website van www.afvalbest.nl.

Bedrijven kunnen afval door de gemeente laten ophalen. U betaalt hiervoor reinigingsrechten. U betaalt de reinigingsrechten via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. De tarieven staan in onderstaande tabel.

Reinigingsrechten

Soort kosten voor bedrijven

Prijs per belastingjaar           
Gebruikmaken van of ledigen van een restafval- of etensresten-emmer, gft-container en/of PMD-container of ondergrondse afvalcontainer met toegangspas gebruiken € 368,64

Extra restafval-emmer per stuk, per jaar (in bruikleen)

€ 172,68

Extra etensresten-emmer per stuk per jaar (in bruikleen)

€ 235,80

Gebruik van ondergrondse restafvalcontainer (bedrag per inworp van maximaal 30 liter)

€ 1,14

Extra PMD-container, maximaal 1 per perceel (in bruikleen)

Gratis

Verhuizing

U blijft in Best wonen: de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden. Gaat u verhuizen uit Best naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Best woont automatisch terug.

Echtscheiding / verbreken relatie

De aanslag gemeentelijke belastingen staat altijd op naam van 1 persoon. Deze persoon is dan de ‘belastingschuldige’. De belastingschuldige blijft ook degene die de aanslag krijgt. De achterblijvende partner krijgt op eigen naam een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.