Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking vindt u (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Eigenaren en huurders van een woning/niet-woning krijgen een WOZ-beschikking. De huurders van een woning krijgen geen aanslag onroerendezaakbelastingen, huurders van niet-woningen wel. De gemeente betaalt met de gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld ophalen van het huisvuil en onderhoud van het riool, wegen, straatverlichting, sportaccommodaties en allerlei soorten van zorg. Door belasting te betalen, levert u als inwoner of ondernemer in Best een bijdrage.

Meer informatie over de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, objecten in aanbouw en percelen grond). Voor de waarde van uw pand kijken we naar de waardepeildatum en situatie op 1 januari 2022 (dus 1 jaar vóór het belastingtijdvak 2023). Als u een verbouwing gedaan heeft in de loop van 2022, kijken we voor de WOZ-waarde naar de toestand op 1 januari 2023. De waardepeildatum voor de belasting is nog steeds 1 januari 2022.

WOZ-waarde is gestegen

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning vast. Dit doen we door te kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder (rond 1 januari 2022). Doordat er toen nog sprake was van een stijging van de huizenprijzen, stijgt ook de WOZ-waarde van uw woning.

Wijze van waarderen

De gemeente waardeert uw woning volgens de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ). De WOZ-waarde voor 2023 is bepaald op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in Best, die rond de waardepeildatum 1 januari 2022 zijn verkocht. Daardoor wijkt de WOZ-waarde van een individuele woning vaak (naar boven of beneden) af van het gemiddelde in Best en zeker ook van het regionale en landelijke gemiddelde. Bekijk daarom altijd het taxatieverslag met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Schakel geen bureau in, maak gratis bezwaar bij de gemeente!

Verschillende bureaus willen u bij het maken van bezwaar heel graag ‘gratis’ van dienst zijn. Voor u is dit gratis, maar de gemeente betaalt hiervoor wel zeer hoge kosten. Als een bureau namens u bezwaar maakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde en het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard, dan is de gemeente verplicht een onkostenvergoeding te betalen aan het bureau.

Voorbeeld: een door een bureau ingediend bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de WOZ-waarde wordt met € 10.000 verlaagd. Voor de onroerendezaakbelastingen levert dit een verlaging van de aanslag op van € 9,- à € 10,-. De gemeente moet vervolgens aan het bureau ruim € 720,- aan kostenvergoeding betalen (voor het indienen bezwaarschrift, bijwonen van de hoorzitting en het indienen van het taxatierapport). In 2022 heeft gemeente Best meer dan € 25.000,- aan proceskosten moeten betalen.

De gemeente maakt bij deze manier van bezwaar maken meer kosten en verrekent dit uiteindelijk in de belastingtarieven. Dat is jammer en onnodig. Neem daarom zelf contact op met de gemeente als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt. Want als u zelf een bezwaarschrift indient, is bezwaar maken echt gratis. 

Belastingopbrengst blijft gelijk

Net als in voorgaande jaren leidt de stijging of daling van de WOZ-waarden niet tot een verandering van de belastingopbrengsten voor de gemeente. Dit komt doordat de waardestijging of -daling wordt gecompenseerd door een aanpassing van de OZB-tarieven.

Correspondentie via MijnOverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de app op uw smartphone of de website van Mijn Overheid. Hiervoor heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Na aanmelding krijgt u uw belastingaanslagen van de gemeente voortaan digitaal. Zodra er een belastingaanslag voor u klaar staat, ontvangt u een bericht in uw mailbox.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke heffingen op de pagina Belastingen. Hier vindt u ook meer informatie over de WOZ. Natuurlijk kunt u voor informatie ook bellen met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499 of langskomen in het gemeentehuis.

Geen aanslag ontvangen?

Heeft u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel een zou moeten krijgen? Neem dan contact op met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499. Let op! Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.