Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking vindt u: de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en/of de reclamebelasting.

Met de opbrengst van de gemeentelijke belastingen betaalt de gemeente bijvoorbeeld:

  • het ophalen van het huisvuil
  • onderhoud van het riool, wegen, straatverlichting, sportaccommodaties
  • allerlei soorten van zorg

Door belasting te betalen, levert u als inwoner of ondernemer in Best een bijdrage.

Berichtenbox

Wilt u geen papieren aanslag meer, maar alleen digitaal? Gebruik dan de Berichtenbox van MijnOverheid. Hier ontvangt u uw aanslag en heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en lopende zaken bij verschillende overheidsdiensten. Hoe kan ik mijn aanslag gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen? Activeer uw MijnOverheid account met uw DigiD op de website van MijnOverheid.

Heeft u gemeente Best geactiveerd als organisatie in uw Berichtenbox? Dan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke heffingen digitaal via de Berichtenbox. Op het moment dat er een bericht voor u klaarstaat, krijgt u hiervan een melding in uw e-mail.

Geen aanslag ontvangen?

Heeft u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel 1 zou moeten krijgen? Neem dan contact op met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499. Let op! Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post.

Kopie aanslag

Een kopie van de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) kunt u opvragen bij de gemeente. Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt? Mail dan naar info@gemeentebest.nl. U krijgt dan een kopie per e-mail.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de gemeentelijke heffingen op deze website. Hier vindt u ook meer informatie over de WOZ en OZB. Natuurlijk kunt u voor informatie ook bellen met de vakgroep Belastingen en Invordering via telefoonnummer 14 0499 of langskomen in het gemeentehuis.