Betalen gemeentelijke heffingen

U kunt de aanslag gemeentelijke heffingen betalen via automatische incasso of overmaken met de bijgevoegde acceptgiro’s of zelf overmaken (binnen de gestelde termijnen op uw aanslag). Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of kwijtschelding. Kwijtschelding geldt voor de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Afspraak maken

Automatische incasso

  • U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U betaalt dan in 10 maandelijkse termijnen, tussen maart en december, altijd aan het einde van de maand.
  • U vraagt automatische incasso aan via de groene machtigingskaart die u bij uw aanslagbiljet ontvangt. U hoeft de kaart maar 1 keer op te sturen. Daarmee geeft u de gemeente toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via de rode kaart voor intrekking van de machtiging die u bij uw aanslagbiljet ontvangt.
  • Heeft u een ander rekeningnummer? Geef dit dan aan de gemeente door via de groene machtigingskaart die bij uw aanslagbiljet zit.

Digitale aanslag via de Berichtenbox in MijnOverheid

De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. In de Berichtenbox kunt u de berichten van de overheid ontvangen, bewaren en beheren. U kunt uw documenten altijd en overal inzien. U raakt de documenten niet kwijt, omdat ze veilig bewaard blijven in de Berichtenbox. Verder sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken. Er komt ook een button waarmee u de aanslag gemeentelijke heffingen makkelijk via iDeal kunt betalen.

Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u ook de aanslag gemeentelijke heffingen in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Heeft u via MijnOverheid aangegeven dat u berichten van de gemeente Best digitaal wilt ontvangen? Dan krijgt u de aanslag gemeentelijke heffingen niet meer via de post. Heeft u zich niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan krijgt u de aanslag nog steeds via de post.

Betalen via iDEAL

In de Berichtenbox kunt u de digitale aanslag ook makkelijk betalen via iDEAL. Als u via iDEAL betaalt kunt u niet in 2 termijnen betalen. Het bedrag wordt dan in 1 keer (onmiddellijk) betaald.

Als u op MijnOverheid via iDeal uw aanslag gemeentelijke heffingen 2017 betaalt, krijgt u een ander bankrekeningnummer te zien dan waarop het geld terecht komt. U ziet namelijk het rekeningnummer NL21INGB0674773837. Dit is een derdengeldrekening (tussenrekening) van iDeal. Dit is dus niet de uiteindelijke rekening waarop het geld terecht komt. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de Gemeente Best, rekeningnummer NL22BNGH0285043382.

Kwijtschelding/betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen met het Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 64.8 kB). Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u eind februari per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Sluit het menu