Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Betalen gemeentelijke heffingen

U betaalt de aanslag gemeentelijke heffingen via automatische incasso of u maakt het zelf over (met de bijgevoegde acceptgiro’s) binnen de gestelde termijnen op uw aanslag. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Afspraak maken

Automatische incasso

  • Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen, tussen maart en december, altijd aan het einde van de maand.
  • U vraagt dit aan via de groene machtigingskaart die u bij uw aanslagbiljet ontvangt. U hoeft de kaart maar 1 keer op te sturen. Daarmee geeft u de gemeente toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via de rode kaart die u bij uw aanslagbiljet ontvangt.
  • Heeft u een ander rekeningnummer? Geef dit dan aan de gemeente door via de groene machtigingskaart die bij uw aanslagbiljet zit.

Betalen via iDEAL

  • In de Berichtenbox MijnOverheid kunt u de digitale aanslag ook gemakkelijk betalen via iDEAL. Als u via iDEAL betaalt, kunt u niet in 2 termijnen betalen. U betaalt dan in 1 keer (onmiddellijk).
  • Als u op MijnOverheid via iDeal uw aanslag gemeentelijke heffingen betaalt, krijgt u het rekeningnummer NL21INGB0674773837 (een tussenrekening van iDeal) te zien. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de gemeente Best, rekeningnummer NL22BNGH0285043382.

Kwijtschelding/betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen met het Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 64.8 kB). Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u eind februari per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Sluit het menu