Betalen gemeentelijke heffingen

U betaalt de aanslag gemeentelijke heffingen via automatische incasso of u maakt het zelf over binnen de gestelde termijnen op uw aanslag. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Afspraak maken

Automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen, tussen maart en december, altijd aan het einde van de maand.
U kunt automatische incasso eenvoudig online aanvragen, wijzigen of stopzetten. 

Direct online automatische incasso regelen

Via de groene machtigingskaart

  • U kunt automatische incasso ook aanvragen via de groene machtigingskaart die u bij uw aanslagbiljet per post ontvangt. Als u het aanslagbiljet via MijnOverheid.nl ontvangt, krijgt u geen groene kaart meegestuurd. U hoeft de kaart maar 1 keer op te sturen. Daarmee geeft u de gemeente toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via de rode kaart die u bij uw aanslagbiljet per post ontvangt.
  • Heeft u een ander rekeningnummer? Geef dit door aan de gemeente door zowel de rode als groene machtigingskaart die bij uw aanslagbiljet zit in te vullen. U kunt uw rekeningnummer ook wijzigen via MijnOverheid.nl.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan het Reglement automatische incasso belastingen gemeente Best (PDF, 201.1 kB)

Betalen via bankoverschrijving

  • Via een (digitale) bankoverschrijving betaalt u in 1 of 2 termijnen. Denk eraan dat u het aanslagnummer vermeldt bij de bankoverschrijving. Dit vindt u op het aanslagbiljet. Samen met het rekeningnummer NL22BNGH0285043382 en de vervaltermijnen.
  • Als u het aanslagnummer niet vermeldt, krijgen wij problemen met de verwerking van uw betaling. Dit is vanwege de privacywetgeving AVG waardoor banken bij betalingen geen adresgegevens meer vermelden op het bankafschrift. Als wij uw betaling niet kunnen verwerken, krijgt u het bedrag weer op uw rekening teruggestort. U loopt dan het risico dat u na het vervallen van de betaaltermijnen van het aanslagbiljet een herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangt.

Betalen via iDEAL

  • In de Berichtenbox MijnOverheid kunt u de digitale aanslag ook gemakkelijk betalen via iDEAL. Als u via iDEAL betaalt, kunt u niet in 2 termijnen betalen. U betaalt dan in 1 keer (onmiddellijk).
  • Als u op MijnOverheid via iDeal uw aanslag gemeentelijke heffingen betaalt, krijgt u het rekeningnummer NL21INGB0674773837 (een tussenrekening van iDeal) te zien. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de gemeente Best, rekeningnummer NL22BNGH0285043382.

Kwijtschelding/betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen met het Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 318.7 kB). Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u eind februari per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.