Betalen gemeentelijke heffingen

U betaalt de aanslag gemeentelijke heffingen via automatische incasso of u maakt het zelf over binnen de gestelde termijnen op uw aanslag. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen. Het bedrag wordt rond de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. De afschrijvingen starten in de maand na ontvangst van de aanslag. Machtigt u ons later, dan betaalt u het aanslagbedrag in de resterende kalendermaanden van het jaar. U kunt automatische incasso eenvoudig online aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Direct online automatische incasso regelen

Via de groene machtigingskaart

  • Als u het aanslagbiljet per post ontvangt is het ook mogelijk om automatische incasso aan te vragen via de groene machtigingskaart. Deze machtigingskaart is een doorlopende machtiging, hiermee geeft u de gemeente toestemming om voortaan automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via de rode kaart die u bij uw aanslagbiljet per post ontvangt.
  • Wilt u het rekeningnummer wijzigen? Geef dit door aan de gemeente door zowel de rode als de groene machtigingskaart in te vullen. U kunt een nieuw machtigingsformulier aanvragen bij de gemeente.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan het Reglement automatische incasso belastingen gemeente Best (PDF, 370.7 kB)

Betalen via bankoverschrijving

  • Via een (digitale) bankoverschrijving betaalt u in 1 of 2 termijnen. Denk eraan dat u het aanslagnummer vermeldt bij de bankoverschrijving. Dit vindt u op het aanslagbiljet. Samen met het rekeningnummer NL22BNGH0285043382 en de vervaltermijnen.
  • Als u het aanslagnummer niet vermeldt, krijgen wij problemen met de verwerking van uw betaling. Dit is vanwege de privacywetgeving AVG waardoor banken bij betalingen geen adresgegevens meer vermelden op het bankafschrift. Als wij uw betaling niet kunnen verwerken, krijgt u het bedrag weer op uw rekening teruggestort. U loopt dan het risico dat u na het vervallen van de betaaltermijnen van het aanslagbiljet een herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangt.

Betalen via iDEAL

  • In de Berichtenbox MijnOverheid kunt u de digitale aanslag ook gemakkelijk betalen via iDEAL. Als u via iDEAL betaalt, kunt u niet in 2 termijnen betalen. U betaalt dan in 1 keer (onmiddellijk).
  • Als u op MijnOverheid via iDeal uw aanslag gemeentelijke heffingen betaalt, krijgt u het rekeningnummer NL21INGB0674773837 (een tussenrekening van iDeal) te zien. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de gemeente Best, rekeningnummer NL22BNGH0285043382.

Kwijtschelding/betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen met het Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 90.8 kB). Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u eind februari per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad verruimde de vermogensgrens op 8 mei 2023 voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Het leven is de laatste tijd duurder geworden. Daarom vinden we het belangrijk om extra bescherming te bieden aan inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau of AOW met klein pensioen. Met de verruiming kunnen zij bijvoorbeeld iets meer spaargeld hebben, zonder dat het een probleem oplevert bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wij besloten om de vermogensgrens maximaal te verruimen.

  • Alleenstaande € 1.500,-
  • Alleenstaande ouder € 1.800,-
  • Gehuwden € 2.000,-

Dit bedrag komt boven op de reguliere vermogensnorm die afhankelijk is van de inkomsten en uitgaven van de aanvrager.

Kreeg u vorig jaar volledige kwijtschelding en is er toestemming verleend voor de geautomatiseerde toets?

U hoeft dan niets te doen. Wij toetsen automatisch voor het komende belastingjaar of kwijtschelding mogelijk is.