Duurzaam bouwen

Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam. U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten. Voor een toekomstbestendige en energiezuinige nieuwbouwwoning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent woningen ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners; een gezond binnenmilieu en het ontwerpen van de woning op een manier dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen?

Meer informatie leest u in de Digitale Flyer Duurzaam Bouwen (PDF, 163.8 kB).

GPR-gebouw

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet u een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft dat groter is dan 100 m2 (meer informatie op de website van de Rijksoverheid). Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek.

De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR-gebouw als methode te gebruiken. Dit is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via deze website. www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar vergunningen@gembest.nl (geef de voor- en achternaam en het e-mailadres door waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).