Lees pagina voor

Energie

De hoge energieprijzen en de klimaatcrisis maken het steeds belangrijker om energie te besparen. Met kleine aanpassingen kunt u al veel bereiken. We zetten op een rij hoe u energie kunt besparen en hulp kunt krijgen bij het betalen van de energierekening.

Best Aardgasvrij

In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn. Aardgas is slecht voor het milieu én erg duur. We gaan daarom op een andere manier koken en onze huizen verwarmen. We gaan over op ‘schone’ energie uit bronnen die niet op raken, zoals zonne- en windenergie. Dat doen we niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. Daarvoor maakten we een plan: Transitievisie Warmte 1.0 (PDF, 20.6 MB). Een belangrijk uitgangspunt bij de Transitievisie Warmte is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dit plan is nu klaar en vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat we de komende jaren aan de slag gaan met de uitvoering ervan.

Wijkpaspoorten

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeente Best met ‘wijkpaspoorten’ verder in kaart gebracht welke alternatieven voor aardgas passen bij welke buurt. Lees in de nieuwsbrief Duurzaamheid van juni 2023 (Deze link gaat naar een externe website) meer over de wijkpaspoorten. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan (Deze link gaat naar een externe website).

Check uw postcode met de warmtetool

Wilt u weten wat dit voor u betekent en wat er tot 2030 gebeurt in uw buurt? En wat u alvast kunt doen uw woning voor te bereiden op duurzame verwarming? Ga dan naar het Regionaal Energieloket van de gemeente en vul de Transitievisie Warmte tool in (Deze link gaat naar een externe website).

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2023 een eenmalige energietoeslag aanvragen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe we de aanvraag voor 2023 gaan inrichten. We houden u onder andere via deze pagina op de hoogte.

Noodfonds

Betalingszorgen komen steeds meer voor. Het hele leven wordt duurder en het inkomen stijgt niet mee. Het gaat tegenwoordig om heel veel huishoudens. Voor inwoners die financiële hulp nodig hebben bij het betalen van de energierekening heeft de gemeente Best een noodfonds.

Laadpalen

Met een elektrische auto rijdt u stiller, schoner en duurzamer. De CO₂-uitstoot is ongeveer 50% lager dan die van een benzine- of dieselauto. Daarom willen we voldoende openbare laadpalen in Best, zodat u altijd uw elektrische auto kunt opladen. Kijk voor meer informatie op deze pagina over laadpalen.

Zonnepanelen

U kunt uw eigen duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Deze panelen leveren namelijk groene stroom, zonder CO₂-uitstoot. Op Regionaal Energieloket Best (Deze link gaat naar een externe website) leest u alles over zonnepanelen.

Kunt u geen zonnepanelen op uw dak plaatsen, bijvoorbeeld omdat u huurt? Informeer bij Best Energie naar de mogelijkheden voor zonne-energie van een ander dak (Deze link gaat naar een externe website).

Ontzorging verduurzamen rijksmonumenten

Wilt u uw rijksmonument verduurzamen? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en meld u aan voor ondersteuning bij verduurzamingsmaatregelen (Deze link gaat naar een externe website).

Regionaal Energieloket Best: tips en informatie over duurzaam wonen

Heeft u specifieke vragen over energiebesparing, energie opwekken of verduurzamen van uw woning? Neem ook eens een kijkje bij het Regionaal Energieloket Best. Dit is een gemeentelijk informatie- en adviesloket. Het energieloket helpt inwoners bij hun vragen, digitaal, telefonisch of persoonlijk. Het energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrije en energieneutrale leefomgeving.

Ga naar het Regionaal Energieloket Best voor tips en informatie over energie besparen (Deze link gaat naar een externe website) en duurzaam wonen (Deze link gaat naar een externe website).

Regionale Energiestrategie - Metropoolregio Eindhoven

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 30 energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie. Samen met de Metropoolregio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn.

Wat doen we regionaal en lokaal?

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. In onze regio hebben we de eerste versie van de RES gemaakt, de RES 1.0. Lees alle informatie op de website van de RES (Deze link gaat naar een externe website).

Duurzame energieopwekking buitengebied

Het opwekken van duurzame energie is een actueel onderwerp en wordt steeds belangrijker. In het Klimaatakkoord staan afspraken tussen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. En dat is nodig, want de aarde warmt op en hierdoor verandert het klimaat. Dit betekent dat we in Nederland onze CO2-uitstoot moete halveren (vergeleken 1990).

Ook gemeente Best zoekt naar goede manieren om duurzame energie op te wekken. Hierbij wordt ook naar het buitengebied gekeken. In de Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best (PDF, 20.1 MB) staan kansen, mogelijkheden en voorwaarden voor het inzichtelijk maken van duurzame energie in het buitengebied.

Hierbij ontstaat ruimtelijk direct een belangrijk vraagstuk, namelijk; waar in het buitengebied wil het bestuur (grootschalige) opwekking toestaan, en waar niet? Bij de visie is ook een afwegingskader (PDF, 380.1 kB) gemaakt, die belangrijk is voor initiatiefnemers om te toetsen of hun plannen haalbaar zijn.