Afval

De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor huishoudelijk restafval: al het huishoudelijk afval wordt gerecycled of hergebruikt. Wij willen zo bijdragen aan duurzaamheid en een schone leefomgeving voor ons en voor volgende generaties.

Milieustraat

Openingstijden en contactgegevens van de milieustraat vindt u op de website van Afval Best. Als u afval wilt inleveren bij de Milieustraat, moet u uw milieupas laten zien. Heeft u geen pas? Dan kunt u er één aanvragen op www.afvalbest.nl. Daar vindt u ook alle informatie over de afvalinzameling van de gemeente Best.

Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. We willen er graag samen met u voor zorgen dat straten, pleinen, parken en buitengebieden in Best schoon blijven. Dat is voor iedereen prettiger. Verschillende (groepjes) inwoners helpen de gemeente en ruimen zelf zwerfaval op.

Word ook vrijwilliger

De gemeente werkt voor het opruimen van zwerfaval met bijna 50 ZAP-vrijwilligers (ZwerfAfvalPakkers). Wilt u uw buurt ook graag schoon en netjes houden? Sluit u dan aan bij de ZAP-vrijwilligers. De gemeente zorgt voor opschoonmaterialen (handschoenen, afvalgrijpers, afvalzakken, afvalzakhouder en veiligheidshesjes) en haalt de volle afvalzakken met zwerfafval op. Interesse? Laat het ons weten via: teamschoon@debries.eu.

Jonge afvalhelden

Met een educatieprogramma leren wij jongeren van basisscholen tussen 7 en 12 jaar dat afval op straat gooien echt niet oké is. Via een interactieve gastles en een opschoonactie in de wijk leren leerlingen over het belang van een schone omgeving en natuur. Heeft u ook interesse in een gastles over zwerfafval op uw school? Meld u aan via e-mail: teamschoon@debries.eu.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de servicedesk via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 8246. Deze is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.