Afval

Remondis verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Best. Informatie over ophaaldagen, afvalstromen, containers, de milieupas en de milieustraat vindt u op de website Afval Best.

Contact

Voor meldingen die te maken hebben met afval (bijvoorbeeld niet-geleegde containers) kunt u bellen naar de servicedesk afval via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 8246. De servicedesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen over afval kunt u terecht bij de servicedesk.

Milieupas

Als u afval wilt inleveren bij de Milieustraat, moet u uw milieupas laten zien. Heeft u geen pas? Dan kunt u er één online aanvragen.

Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. We willen er graag samen met u voor zorgen dat straten, pleinen, parken en buitengebieden in Best schoon blijven. Dat is voor iedereen prettiger. Verschillende (groepjes) inwoners helpen de gemeente en ruimen zelf zwerfaval op.

Word ook vrijwilliger

De gemeente werkt voor het opruimen van zwerfaval met bijna 120 ZAP-vrijwilligers (ZwerfAfvalPakkers). Wilt u uw buurt ook graag schoon en netjes houden? Sluit u dan aan bij de ZAP-vrijwilligers. De gemeente zorgt voor opschoonmaterialen (handschoenen, afvalgrijpers, afvalzakken, afvalzakhouder en veiligheidshesjes) en haalt de volle afvalzakken met zwerfafval op. Interesse? Laat het ons weten via: teamschoon@debries.eu.

Jonge afvalhelden

Met een educatieprogramma leren wij jongeren van basisscholen tussen 7 en 12 jaar dat afval op straat gooien echt niet oké is. Via een interactieve gastles en een opschoonactie in de wijk leren leerlingen over het belang van een schone omgeving en natuur. Heeft u ook interesse in een gastles over zwerfafval op uw school? Meld u aan via e-mail: teamschoon@debries.eu.