Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Afval

De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor huishoudelijk restafval: al het huishoudelijk afval wordt gerecycled of hergebruikt. Wij willen zo bijdragen aan duurzaamheid en een schone leefomgeving voor ons en voor volgende generaties.

Op www.afvalbest.nl vindt u alle informatie over de afvalinzameling van de gemeente Best.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de servicedesk via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 8246. Deze is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu