Lees pagina voor

Inwonersparticipatie

Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? Lees hieronder hoe de gemeente inwoners- en overheidsparticipatie vormgeeft.

Participeren in Best

Plannen, beleid en projecten worden beter als we het samen oppakken met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zien participatie daarom als een vaste waarde. De mate waarin en manier waarop is steeds maatwerk. Om ons daarin richting te geven, hebben we in Best het beleid voor inwoners- en overheidsparticipatie vernieuwd. Daarmee hebben we ook heldere kaders vastgesteld voor participatie onder de toekomstige Omgevingswet.

Meer, bredere en betere participatie

In Best kennen we 3 vormen van inwonersparticipatie: raadplegen, advies vragen en samenwerken of co-creëren. We werken daarbij aan een aantal verbeterpunten, die breed worden gedeeld in de samenleving en onze organisatie. Zo zetten we in op:

Bekijk het beleid voor inwoners- en overheidsparticipatie (Deze link gaat naar een externe website).

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer. Bij het bewonersoverleg kunt u ook terecht voor advies over uw aanvraag van het buurtbudget.

PleinBest: het community- en participatieplatform van Best

PleinBest (Deze link gaat naar een externe website) is de online community waar bewoners, bedrijven en organisaties uit Best elkaar makkelijk vinden en helpen. U vindt er alle praktische informatie op één plek en ontdekt de leukste activiteiten in Best. Op PleinBest vindt u ook ‘Praat mee’, het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen. Wilt u snel en gemakkelijk uw mening geven over een onderwerp? Neem dan een kijkje op Praat mee (Deze link gaat naar een externe website) voor actuele projecten.

Inwonerspanel

Ook via een digitaal panel peilen we uw meningen en ervaringen. U kunt u met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: als gemeente maken we keuzes die invloed hebben op uw dagelijkse leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk!

Inwonersinitiatieven en buurtbudget

De gemeente Best ondersteunt uw initiatief graag. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is er buurtbudget om u financieel te helpen uw initiatief te realiseren. En op de pagina Tips voor uw initiatief vindt u tips om u verder op weg te helpen. Komt u er nog niet helemaal uit? Dan kan de wijkcoördinator u van dienst zijn.

Wijkcoördinator

De wijkcoördinator, Abdallah Helal, is de contactpersoon voor wijk en inwoners.

U kunt bij hem terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Hij kan samen met u bekijken wat er nodig is en u met de juiste collega in contact brengen. Verder onderhoudt hij contact met de bewonersoverleggen.

Abdallah is te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u hem telefonisch benaderen via 14 0499.