Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening 2013. Daarnaast bestaan er verschillende regels per onderwerp.

Subsidie voor Wmo

Via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 58.0 kB) kunt u een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2018 moet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit een aanvraag indienen. Voor het jaar 2018 is er maximaal € 20.000,- beschikbaar voor de verschillende subsidieregelingen samen. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Subsidie voor cultuur

Subsidie voor erfgoed

Wilt u als instelling, vereniging of stichting een positieve bijdrage leveren aan de boriging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan? Vraag dan via het Aanvraagformulier subsidie erfgoed 2016 (PDF, 29.9 kB) subsidie aan. Voor het jaar 2018 is er maximaal € 7.100,- beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden in de subsidieregeling erfgoed 2016 (PDF, 96.4 kB).

Subsidie voor sport

Via het Aanvraagformulier subsidie sport (PDF, 25.4 kB) kunnen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van sport subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor jeugdleden tot 18 jaar uit Best of een bijdrage in de zwembadhuur in Best. Het is op dit moment niet meer mogelijk om een subsidie voor het jaar 2018 aan te vragen. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport.

Subsidie voor toerisme en recreatie

Via het Aanvraagformulier subsidie toerisme en recreatie (PDF, 29.9 kB) kunt u als toeristisch-recreatieve ondernemer, instelling, vereniging of stichting stichtingen die zich inzet op het gebied van toerisme en recreatie subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie en initiatieven die plaatsvinden in de gemeente Best of op het grondgebied van de gemeente. Het is op dit moment niet meer mogelijk om een subsidie voor het jaar 2018 aan te vragen. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie.

Sluit het menu