Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2018. Daarnaast bestaan er verschillende regels per onderwerp, de subsidieregelingen. Deze worden in 2019 aangepast. Op deze pagina staat meer informatie over de oude subsidieregelingen, omdat die nu nog geldig zijn. Ook vindt u hier een overzicht van de subsidies die in 2018 zijn verleend.

In 2018 verleende subsidies

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2018 (PDF, 44.9 kB).

Subsidie voor Wmo

Via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 132.7 kB) kunt u een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid.

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de aanvraag uiterlijk 1 oktober in het jaar daarvóór ingediend zijn. Voor het jaar 2019 kunt u dus geen subsidie meer aanvragen. De deadline voor een subsidie in 2020 is 1 oktober 2019.
  • Ook is het mogelijk om in 2019 subsidie aan te vragen voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit. Voor het jaar 2019 is voor de verschillende subsidieregelingen maximaal € 20.800,- beschikbaar.

Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Subsidie voor cultuur

  • Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Aanvragen doet u via het Aanvraagformulier Subsidieregeling amateurkunsten (PDF, 147.0 kB). Er zijn 2 soorten subsidies:

Subsidies voor een kalenderjaar

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvraag uiterlijk 1 oktober van het jaar daarvóór ingediend zijn. Voor het jaar 2019 kunt u dus geen subsidie meer aanvragen. De deadline voor een subsidie in 2020 is 1 oktober 2019.

Subsidies voor een activiteit

Het is niet meer mogelijk om voor 2019 een subsidie aan te vragen voor een eenmalige activiteit omdat het subsidieplafond bereikt is.

Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB).

Subsidie voor erfgoed

Wilt u als instelling, vereniging of stichting een positieve bijdrage leveren aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan? Vraag dan via het Aanvraagformulier subsidie erfgoed (PDF, 83.1 kB) subsidie aan. Kijk voor de voorwaarden in de subsidieregeling erfgoed 2016 (PDF, 96.4 kB).

Subsidie voor sport

Via het Aanvraagformulier subsidie sport (PDF, 141.6 kB) kunnen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van sport subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor jeugdleden tot 18 jaar uit Best of een bijdrage in de zwembadhuur in Best. U kunt geen aanvraag meer indienen voor 2019. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2020 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2019 zijn ingediend. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport.

Subsidie voor toerisme en recreatie

Via het Aanvraagformulier subsidie toerisme en recreatie (PDF, 154.6 kB) kunt u als toeristisch-recreatieve ondernemer, instelling, vereniging of stichting stichtingen die zich inzet op het gebied van toerisme en recreatie subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie en initiatieven die plaatsvinden in de gemeente Best of op het grondgebied van de gemeente. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2020 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2019 zijn ingediend. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie.

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu