Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening 2013. Daarnaast bestaan er verschillende regels per onderwerp.

Subsidie voor Wmo

De gemeente heeft een subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. 

Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 29.0 kB). Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het jaar 2017 moet uw aanvraag tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit worden ingediend.

Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Subsidie voor cultuur

De gemeente heeft een subsidieregeling voor amateurkunsten. Het gaat hierbij om subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur.

Kijk voor de verdere voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB).

Daarnaast is er de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. Hierbij gaat om door de gemeente aangewezen niet-commerciële, culturele evenementen in Best en hoofdzakelijk voor de inwoners van Best, welke de gemeente niet zelf wenst te organiseren, maar die zij wel van belang acht voor haar inwoners. Het gaat om de volgende evenementen: de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober.

Kijk voor de verdere voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017 (PDF, 262.8 kB).

De gemeente heeft ook een Subsidieregeling voor muziek-, dans- en dramaonderwijs. Deze regeling bestaat uit 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt vertrekt per cursusjaar (augustus tot juli) en dient voor 1 april voorafgaand aan het betreffende cursusjaar te worden aangevraagd. In de regeling kunt u vinden wat u moet indienen.

Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling muziek-, dans- en dramaonderwijs

Subsidie voor erfgoed

De gemeente heeft een subsidieregeling voor instellingen, verenigingen en stichtingen met  als oogmerk een positieve bijdrage te leveren aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en aan de beleving hiervan.

Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier subsidie erfgoed 2016 (PDF, 29.9 kB).

Kijk voor de voorwaarden in de subsidieregeling erfgoed 2016 (PDF, 96.4 kB).

Subsidie voor sport

De gemeente heeft een subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van sport. Bijvoorbeeld voor jeugdleden tot 18 jaar uit Best of een bijdrage in de zwembadhuur in Best.

Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier subsidie sport (PDF, 50.9 kB). Het is op dit moment niet meer mogelijk om een subsidie voor het jaar 2017 aan te vragen.

Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

Subsidie voor toerisme en recreatie

De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor toeristisch-recreatieve ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich inzetten op het gebied van toerisme en recreatie. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie en initiatieven die plaatsvinden in de gemeente Best of op het grondgebied van de gemeente.

Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier subsidie toerisme en recreatie (PDF, 59.6 kB). Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2017 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2016 zijn ingediend. Voor het jaar 2017 is er maximaal € 15.000 beschikbaar.

Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie.

Overzicht toegekende subsidies 2017

In het overzicht toegekende subsidies 2017 (PDF, 39.1 kB) ziet u welke organisaties een subsidie van de gemeente hebben ontvangen voor het jaar 2017.

Sluit het menu