Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten en initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties. Per thema leggen we uit waar u subsidie voor kunt aanvragen. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.

De regels voor het verlenen van subsidies staan in de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2018. Hierin leest u bijvoorbeeld welke informatie u bij een subsidieaanvraag moet indienen, welke termijnen er gelden en welke redenen er zijn om een subsidie te weigeren. Daarnaast zijn er per onderwerp aanvullende regels, de subsidieregelingen. Zaken die in de algemene subsidieverordening staan, herhalen we niet in de regels.

1 subsidieregeling

De gemeente heeft de meeste subsidieregelingen samengevoegd in 1 nadere subsidieregeling. Uitleg hierover vindt u in de opbouw van de nadere subsidieregeling (PDF, 162.1 kB). De regeling bevat de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie erfgoed: voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

  • Subsidie instandhouding monumenten: voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

  • Subsidie jeugdleden sport: subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. Alleen sportverenigingen met minimaal 10 jeugdleden uit Best kunnen subsidie aanvragen via het online formulier. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020.

  • Subsidie inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen: voor initiatieven voor kwetsbare ouderen, gericht op fysiek bewegen en het voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement door maatschappelijke participatie. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

  • Subsidie inwonersinitiatieven gericht op respijtzorg: voor initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

  • Subsidie buurtbudget: voor als u een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren. De online aanvraag doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken. De Lev-groep kan u adviseren bij het invullen van uw aanvraag en het toetsen van draagvlak voor uw idee. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak. Bekijk ook de tabel met beschikbaar buurtbudget. Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk voor de betaling het overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB).

  • Subsidie centrummanagement: alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020.

  • Subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid: voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan (de versnelling van) de duurzaamheidstransitie. Bijvoorbeeld voor het publiceren van artikelen in Groeiend Best, het volgen van een schrijfcursus of andere cursus waarmee je anderen kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie, zoals activiteiten gericht op jongeren. Er zijn 3 momenten waarop u via het online aanvraagformulier subsidie kunt aanvragen: voor 1 oktober, 1 mei en 1 september.

Online aanvragen subsidie

Met onderstaande aanvraagformulieren kunt u een subsidie aanvragen volgens de nadere subsidieregeling. Houd er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor van tevoren het hulpmiddel voor de begroting downloaden (PDF, 24.1 kB) en invullen. Wilt u dit bestand in Excel ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of stuur een email naar info@gemeentebest.nl.

Andere subsidies

Voor onderstaande subsidies is het subsidieplafond voor 2020 bereikt. U kunt dus geen subsidie meer aanvragen. In 2020 plaatsen we de subsidieregeling voor deze subsidies aan. Als deze klaar is, vindt u de nieuwe subsidieregeling op de website.

Amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB). Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor  niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Muziek-, Dans- en dramaonderwijs

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli). Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Vrijwilligersorganisaties Wmo

U kunt een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Er zijn 2 soorten subsidies:

  • Een subsidie voor een kalenderjaar. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.
  • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

U dient een aanvraag in via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 128.7 kB). Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo.

Beschikbaar bedrag buurtbudget voor 2020

Buurtbudget 2020 per buurt
Wijk Bedrag
Bobah (Aarle) € 1.047,87
Batadorp en Breeven € 757,03
Best Oost € 1.239,91
Centrum € 3.328,68
De Leeuwerik € 2.342,05
Dijkstraten € 843,30
Heivelden € 5.523,22
Heuveleind € 4.935,97
Hoge Akker € 2.438,07
Kantonnier € 1.991,37
Naastenbest € 5.711,09
Salderes € 3.398,26
Speelheide en 't Zand € 2.154,18
Steegsche Velden € 528,80
Wilhelminadorp € 5.018,07
Villawijk € 242,14
Totaal € 41.500

In 2019 verleende subsidies

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2019 (PDF, 250.7 kB). 

Sluit het menu