Subsidies

Wilt u iets doen voor de samenleving? Dan kunt u mogelijk een subsidie ontvangen van de gemeente. Per thema leggen we uit waar u subsidie voor kunt aanvragen. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.

Regels voor subsidieverlening
Subsidie buurtbudget
Subsidie instandhouding monumenten
Subsidie erfgoed
Subsidie jeugdleden sport
Subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen
Subsidie inwonersinitiatieven voor respijtzorg
Subsidie centrummanagement
Subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid
Subsidie amateurkunsten
Subsidie maatschappelijke evenementen
Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs
Subsidie vrijwilligersorganisaties Wmo

Regels voor subsidieverlening

De gemeente helpt mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen graag. Dat doen we door het geven van subsidies. 

  • In de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2018 staan regels over hoe het werkt. Welke informatie verzamelt u voor de aanvraag? Wanneer dient u een aanvraag in en wanneer reageert de gemeente? Wanneer mag de gemeente een subsidie afwijzen?
  • In de subsidieregeling staat voor welke activiteit we subsidie geven. Wie mag de subsidie aanvragen? Hoe hoog is de subsidie? Welke voorwaarden zijn er?

Een aantal subsidies kunt u online aanvragen. Houd er rekening mee dat u bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor het hulpmiddel voor de begroting downloaden (PDF, 24.1 kB) en invullen. Wilt u dit bestand in Excel ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl.

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2019 (PDF, 250.7 kB). 

Subsidie buurtbudget

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Dan kunt u online subsidie buurtbudget aanvragen. Dit doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken. De Lev-groep kan u adviseren bij het invullen van uw aanvraag en het toetsen van draagvlak voor uw idee. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak. Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk voor de betaling het overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB). De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling.

Heeft u vragen over deze subsidiemogelijkheid? Neem dan contact met ons op via buurtbudget@gembest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.

Beschikbaar bedrag buurtbudget voor 2020

Vanaf 1 mei worden de resterende wijkbedragen samengevoegd in 1 totaalbedrag voor heel Best.

Buurtbudget 2020 per wijk
Wijk Bedrag
Bobah (Aarle) € 1.047,87
Batadorp en Breeven € 757,03
Best Oost € 1.239,91
Centrum € 3.328,68
De Leeuwerik € 2.342,05
Dijkstraten € 843,30
Heivelden € 5.523,22
Heuveleind € 4.935,97
Hoge Akker € 2.438,07
Kantonnier € 1.991,37
Naastenbest € 5.711,09
Salderes € 3.398,26
Speelheide en 't Zand € 2.154,18
Steegsche Velden € 528,80
Wilhelminadorp € 5.018,07
Villawijk € 242,14
Totaal € 41.500

Subsidie instandhouding monumenten

Voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed kunt u online Subsidie instandhouding monumenten aanvragen. Dit doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 6 van de nadere subsidieregeling. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie erfgoed

Voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan kunt u online Subsidie erfgoed aanvragen. Dit doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 5 van de nadere subsidieregeling. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie jeugdleden sport

Subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. Alleen sportverenigingen met minimaal 10 jeugdleden uit Best kunnen subsidie aanvragen via het online formulier Subsidie jeugdleden sport. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020.De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 7 van de nadere subsidieregeling. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen

Voor initiatieven voor kwetsbare ouderen, gericht op fysiek bewegen en het voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement door maatschappelijke participatie. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 8 van de nadere subsidieregeling. Subsidie inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen aanvragen. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie inwonersinitiatieven respijtzorg

Voor initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 9 van de nadere subsidieregeling. Subsidie inwonersinitiatieven voor respijtzorg aanvragen. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie centrummanagement

Alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. De deadline voor een subsidie in 2020 is verstreken. Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 11 van de nadere subsidieregeling. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid

Voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan (de versnelling van) de duurzaamheidstransitie. Bijvoorbeeld voor het publiceren van artikelen in Groeiend Best, het volgen van een schrijfcursus of andere cursus waarmee je anderen kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie, zoals activiteiten gericht op jongeren. Er zijn 3 momenten waarop u via het online aanvraagformulier subsidie kunt aanvragen: voor 1 oktober, 1 mei en 1 september. De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 12 van de nadere subsidieregelingSubsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid aanvragen. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB). U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Als de aangepaste subsidieregeling voor deze subsidie klaar is, plaatsen we meer informatie over het aanvragen van deze subsidie. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor  niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen. U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Als de aangepaste subsidieregeling voor deze subsidie klaar is, plaatsen we meer informatie over het aanvragen van deze subsidie. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli). Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best. U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Als de aangepaste subsidieregeling voor deze subsidie klaar is, plaatsen we meer informatie over het aanvragen van deze subsidie. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Vrijwilligersorganisaties Wmo

U kunt een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Er zijn 2 soorten subsidies:

  • Een subsidie voor een kalenderjaar. Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen.
  • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

U dient een aanvraag in via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 128.7 kB). Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo. U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Als de aangepaste subsidieregeling voor deze subsidie klaar is, plaatsen we meer informatie over het aanvragen van deze subsidie. Neem bij vragen contact op met de gemeente, we helpen u graag.

Contactgegevens gemeente

Vragen over subsidies kunt u naar info@gemeentebest.nl sturen. Of u neemt contact op met telefoonnummer 140499. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. 

Sluit het menu