Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2018. Daarnaast bestaan er verschillende regels per onderwerp.

Subsidie voor Wmo

Via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 132.7 kB) kunt u een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid.

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2019 moet de aanvraag uiterlijk 1 oktober 2018 ingediend zijn. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 103.900,- beschikbaar.
  • Ook is het mogelijk om in 2019 subsidie aan te vragen voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit. Voor het jaar 2019 is voor de verschillende subsidieregelingen maximaal € 20.800,- beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Subsidie voor cultuur

  • Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Aanvragen doet u via het Aanvraagformulier Subsidieregeling amateurkunsten (PDF, 147.0 kB). Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2019 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2018 zijn ingediend. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 52.700,- beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een activiteit moet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit een aanvraag indienen. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 20.800,- beschikbaar voor de verschillende subsidieregelingen samen. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB).
  • Via de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen is er subsidie voor door de gemeente aangewezen niet-commerciële, culturele evenementen in Best en vooral voor de inwoners van Best, die de gemeente niet zelf organiseert, maar die we wel belangrijk vinden voor inwoners. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Aanvragen doet u via het Aanvraagformulier Subsidieregeling maatschappelijke evenementen (PDF, 149.1 kB). Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2019 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2018 zijn ingediend.  Voor het jaar 2019 is er maximaal € 31.200,- beschikbaar. Kijk voor de verdere voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017 (PDF, 262.8 kB).
  • Via de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best (PDF, 140.0 kB) is het mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli) en moet u voor 1 augustus voorafgaand aan het cursusjaar aanvragen. Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best (PDF, 140.0 kB).

Subsidie voor erfgoed

Wilt u als instelling, vereniging of stichting een positieve bijdrage leveren aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan? Vraag dan via het Aanvraagformulier subsidie erfgoed (PDF, 83.1 kB) subsidie aan. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 7.300,- beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden in de subsidieregeling erfgoed 2016 (PDF, 96.4 kB).

Subsidie voor sport

Via het Aanvraagformulier subsidie sport (PDF, 141.6 kB) kunnen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van sport subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor jeugdleden tot 18 jaar uit Best of een bijdrage in de zwembadhuur in Best. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2019 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2018 zijn ingediend. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 54.000,- beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport.

Subsidie voor toerisme en recreatie

Via het Aanvraagformulier subsidie toerisme en recreatie (PDF, 154.6 kB) kunt u als toeristisch-recreatieve ondernemer, instelling, vereniging of stichting stichtingen die zich inzet op het gebied van toerisme en recreatie subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie en initiatieven die plaatsvinden in de gemeente Best of op het grondgebied van de gemeente. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2019 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2018 zijn ingediend. Voor het jaar 2019 is er maximaal € 15.600,- beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie.

Sluit het menu