Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten en initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties. Een aantal subsidies kunt u binnenkort online aanvragen. Per thema leggen we uit waar u subsidie voor kunt aanvragen.

De regels voor het verlenen van subsidies staan in de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2018. Hierin leest u bijvoorbeeld welke informatie u bij een subsidieaanvraag moet indienen, welke termijnen er gelden en welke redenen er zijn om een subsidie te weigeren. Daarnaast zijn er per onderwerp aanvullende regels, de subsidieregelingen. Zaken die in de algemene subsidieverordening staan, worden hierin niet herhaald.

1 subsidieregeling

De gemeente heeft alle verschillende subsidieregelingen samengevoegd in 1 nadere subsidieregeling. Uitleg hierover vindt u in de opbouw van de nadere subsidieregeling (PDF, 162.1 kB). Voor het aanvragen van onderstaande subsidies moet u op de hoogte zijn van de informatie in de nadere subsidieregeling.

 • Subsidie erfgoed: voor de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en de beleving hiervan. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

 • Subsidie instandhouding monumenten: voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

 • Subsidie jeugdleden sport: subsidie voor jeugdleden uit Best, de gemeente kan ook een bijdrage leveren in de zwembadhuur. Alleen sportverenigingen met minimaal 10 jeugdleden uit Best kunnen subsidie aanvragen via het online formulier. De deadline voor een subsidie in 2020 is 1 oktober 2019.

 • Subsidie inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen: voor initiatieven voor kwetsbare ouderen, met name op het gebied van fysiek bewegen en het voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement door maatschappelijke participatie. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

 • Subsidie inwonersinitiatieven gericht op respijtzorg: voor initiatieven voor respijtzorg ter ondersteuning van mantelzorgers. De online aanvraag doet u minimaal 13 weken voor het begin van de activiteit.

 • Subsidie buurtbudget: voor als u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren. De online aanvraag voor 2020 doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Kijk voor informatie over het indienen van een aanvraag voor 2019 op de pagina buurtbudget.

 • Subsidie centrummanagement: alleen Stichting Centrummanagement kan deze subsidie aanvragen, door het indienen van een onderbouwd plan bij de gemeente. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. De deadline voor een subsidie in 2020 is 1 oktober 2019.

 • Subsidie maatschappelijke initiatieven duurzaamheid: voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan (de versnelling van) de duurzaamheidstransitie. Bijvoorbeeld voor het publiceren van artikelen in Groeiend Best, het volgen van een schrijfcursus of andere cursus waarmee het mogelijk is om anderen te begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie, zoals activiteiten gericht op jongeren. Er zijn 3 momenten waarop u via het online aanvraagformulier subsidie kunt aanvragen: voor 1 oktober, 1 mei en 1 september.

Online aanvragen subsidie

Met onderstaande aanvraagformulieren kunt u een subsidie aanvragen volgens de nadere subsidieregeling. Houd er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor van tevoren het hulpmiddel voor de begroting downloaden (PDF, 24.1 kB) en invullen. Wilt u dit bestand in Excel ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of stuur een email naar info@gemeentebest.nl.

Andere subsidies

Amateurkunsten

Via de subsidieregeling voor amateurkunsten is er subsidie voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur. Er zijn 2 soorten subsidies:

 • Een subsidie voor een kalenderjaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvraag voor 2020 uiterlijk 1 oktober 2019 zijn ingediend.
 • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

Aanvragen doet u via het Aanvraagformulier Subsidieregeling amateurkunsten (PDF, 145.1 kB). Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling amateurkunsten 2017 (PDF, 274.5 kB).

Maatschappelijke evenementen

Deze subsidie is voor  niet-commerciële, culturele evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het jaar 2020 moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2019 zijn ingediend. Aanvragen doet u via het Aanvraagformulier Subsidieregeling maatschappelijke evenementen (PDF, 149.1 kB). Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke evenementen.

Muziek-, Dans- en dramaonderwijs

Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor 2 onderdelen. Onderdeel A is gericht op muziek-, dans- en dramaonderwijs. Onderdeel B is gericht op culturele activiteiten op het gebied van innovatie, samenwerking en reuring. De subsidie wordt verstrekt per cursusjaar (augustus tot juli). U moet de subsidie voor het cursusjaar 2019-2020 uiterlijk 1 augustus 2019 aanvragen. Kijk voor de voorwaarden (en voor wat u moet indienen) in de Subsidieregeling muziek- dans- en dramaonderwijs en culturele samenwerking innovatie en reuring gemeente Best.

Vrijwilligersorganisaties Wmo

U kunt een subsidie aanvragen als u zich als vrijwilligersorganisatie inzet op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid. Er zijn 2 soorten subsidies:

 • Een subsidie voor een kalenderjaar. De deadline voor een subsidie in 2020 is 1 oktober 2019.
 • Een subsidie voor een activiteit. Dit doet u ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit.

U dient een aanvraag in via het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 128.7 kB). Kijk voor de voorwaarden in de nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Beschikbaar bedrag buurtbudget voor 2020

Buurtbudget 2020 per buurt
Wijk Bedrag
Bobah (Aarle) € 1.009,99
Batadorp en Breeven € 729,66
Best Oost € 1.195,09
Centrum € 3.208,37
De Leeuwerik € 2.257,39
Dijkstraten € 812,82
Heivelden € 5.323,59
Heuveleind € 4.757,56
Hoge Akker € 2.349,94
Kantonnier € 1.919,39
Naastenbest € 5.504,66
Salderes € 3.275,43
Speelheide en 't Zand € 2.076,32
Steegsche Velden € 509,69
Wilhelminadorp € 4.836,70
Villawijk € 233,38
Totaal € 40.000,-

In 2018 verleende subsidies

Bekijk het overzicht van de verleende subsidies in 2018 (PDF, 44.9 kB).

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu