Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Buurtpreventie

U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren.

Maak samen uw buurt veiliger

Met WhatsApp kunt u via de smartphone of computer 1-op1 of in groepsverband berichten uitwisselen (tekst, foto’s, video’s en audio). Buurtbewoners gebruiken WhatsApp buurtpreventiegroepen om verdachte situaties in hun buurt te signaleren. Ook in Best zijn diverse groepen actief. De gemeente en de politie zijn heel blij met deze ontwikkeling in de samenleving en ondersteunt deze daarom.

Is in mijn buurt al een buurtpreventie WhatsApp groep?

Bekijk de kaart om te zien waar in Best buurtpreventie WhatsApp groepen actief zijn (PDF, 3.4 MB). Wilt u zich voor een van de groepen aanmelden? Stuur dan een e-mail naar indewijk@gembest.nl en vermeld daarin uw naam, straat en mobiele telefoonnummer. De gemeente brengt u dan in contact met de beheerder van die groep.

Zelf een buurtpreventie WhatsAppgroep opzetten

Heeft uw buurt nog geen WhatsApp buurtpreventiegroep? Start er dan zelf een en maak samen uw buurt veiliger! Maak uw buurtgenoten enthousiast om mee te doen. Het werkt eenvoudig: download de flyer buurtpreventie (DOCX, 69.5 kB) en vul deze in. Daarna kunt u deze printen en in de buurt verspreiden. Wilt u meer ondersteuning, zoals een voorbeeld van spelregels om in uw groep te hanteren? Neem dan contact op met ons. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan de pagina.

Ondersteuning door de gemeente

 • Hulp bij het opzetten van een groep
 • U in contact brengen met andere initiatiefnemers in Best voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen;
 • Verstrekken van speciale hesjes voor en geven van advies bij het lopen van surveillancerondes door uw buurt
 • Plaatsen van attentieborden om anderen op uw alertheid te wijzen
 • Verstrekken van attentiestickers via de beheerders aan aangesloten huishoudens.

Voorwaarden voor ondersteuning door gemeente

Goede afspraken

U maakt met de deelnemers goede afspraken over deelname aan de groep. Bijvoorbeeld door het hanteren van de SAAR-methode: Signaleer de verdachte, Alarmeer de politie, App om de waarneming bekend te maken in de buurt en Reageer. Maar ook over het taalgebruik, geen eigen rechter spelen et cetera. De gemeente kan hierin ondersteunen. Dit doen we door het verstrekken van tips, het geven van voorbeelden van aanpak en door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen.

Coördinatie en beheer

Een door de buurt aangewezen coördinator beheert de WhatsApp buurtpreventiegroep.

Afstemming

Als naast de WhatsApp buurtpreventiegroep ook een buurtpreventieteam actief is, dan zorgt de coördinator daarvan voor afstemming met de coördinator van de WhatsApp buurtpreventiegroep. De coördinator van de WhatsApp buurtpreventiegroep onderhoudt het contact met de gemeente Best.

Contact met gemeente

Aanspreekpunt bij de gemeente is de Coördinator integrale wijkontwikkeling. De coördinator van de WhatsApp buurtpreventiegroep maakt met haar afspraken over het informeren over hoe de groep functioneert en wat het effect ervan is. Denk hierbij aan: het terugdringen van het aantal woninginbraken, veiligheidsgevoel et cetera. De frequentie en de wijze van afstemming wordt in onderlinge afstemming bepaald en bedraagt minimaal eens per jaar.

Attentieborden

Uitgangspunt is dat de gemeente per initiatief maximaal 5 'WhatsApp buurtpreventie-attentieborden' plaatst. De verkeerskundige van de gemeente bepaalt de locaties van de borden in samenspraak met de beheerder van de groep.

Buurtpreventiehesjes

Voor het faciliteren van buurtpreventiehesjes moet in de buurt draagvlak zijn om regelmatig met buurtpreventiehesjes aan rondes te lopen door de wijk. Bewoners kunnen dan per initiatief over een bedrag van maximaal € 250 (excl. BTW) beschikken voor het verkrijgen van deze buurtpreventiehesjes.

Inactief

Als de coördinator van een initiatief de gemaakte afspraken onvoldoende nakomt en/of een buurtpreventiegroep niet meer actief is, heeft de gemeente Best het recht haar faciliterende rol te beëindigen. Ook worden de ‘attentie WhatsApp buurtpreventie’-borden dan verwijderd. De aangeschafte buurtpreventiehesjes blijven in het bezit van de bewoners.

Ondersteuning aanvragen

Wilt u gebruikmaken van ondersteuning door de gemeente? Neem dan contact op met Ingrid de Graaff of Ans van Kuik, de contactpersonen voor bewoners. Dit kan per e-mail via indewijk@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu