Buurtpreventie

U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren.

Maak samen uw buurt veiliger

WhatsApp is een communicatieprogramma om snel één op één of in groepsverband berichten uit te wisselen (tekst, foto’s, video’s en audio) via de smartphone of computer. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren. Het is een inwonersinitiatief en dient als moderne vorm van buurtpreventie. Ook in Best zijn al diverse van deze groepen actief. De gemeente is heel blij met deze ontwikkeling in de samenleving en ondersteunt deze daarom.

Ondersteuning gemeente

De gemeente kan u de volgende ondersteuning bieden:

  • Hulp bij het opzetten van een groep;
  • U in contact brengen met andere initiatiefnemers in Best voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen;
  • Verstrekken van speciale hesjes voor en geven van advies bij het lopen van surveillancerondes door uw buurt;
  • Plaatsen van attentieborden om anderen op uw alertheid te wijzen.

Voorwaarden voor ondersteuning door gemeente

Goede afspraken

U maakt met de deelnemers goede afspraken over deelname aan de groep. Bijvoorbeeld door het hanteren van de SAAR-methode: Signaleer de verdachte, Alarmeer de politie, App om de waarneming bekend te maken in de buurt en Registreer/Reageer. Maar ook over het taalgebruik, geen eigen rechter spelen et cetera. De gemeente kan hierin ondersteunen. Dit doen we door het verstrekken van tips, het geven van voorbeelden van aanpak en door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen.

Coördinatie

Een door de buurt aangewezen coördinator beheert de WhatsApp-groep.

Afstemming

Als naast de WhatsApp-groep ook een buurtpreventieteam actief is, dan zorgt de coördinator daarvan voor afstemming met de coördinator van de WhatsApp-groep. De coördinator van de WhatsApp-groep onderhoudt het contact met de gemeente Best.

Contact met gemeente

Aanspreekpunt bij de gemeente is de Coördinator integrale wijkontwikkeling. De coördinator van de WhatsApp-groep maakt met haar de afspraken over het informeren over de voortgang van de buurtpreventie en of het gestelde doel wordt bereikt. Denk hierbij aan: het terugdringen van het aantal woninginbraken, veiligheidsgevoel et cetera. De frequentie wordt in onderlinge afstemming bepaald en bedraagt minimaal eens per jaar.

Attentieborden

Uitgangspunt is dat de gemeente per initiatief maximaal 5 'WhatsApp-buurtpreventie-attentieborden' plaatst. De verkeerskundige van de gemeente bepaalt in samenspraak met de coördinator de locaties van de borden.

Buurtpreventiehesjes

Voor het faciliteren van buurtpreventiehesjes moet in de buurt draagvlak zijn om regelmatig met buurtpreventiehesjes aan rondes te lopen door de wijk. Bewoners kunnen dan per initiatief over een bedrag van maximaal € 250 (excl. BTW) beschikken voor het verkrijgen van deze buurtpreventiehesjes.

Inactief

Als de coördinator van een initiatief de gemaakte afspraken onvoldoende nakomt en/of een buurtpreventiegroep niet meer actief is, heeft de gemeente Best het recht haar faciliterende rol te beëindigen. Ook worden de ‘attentie WhatsApp buurtpreventie’-borden dan verwijderd. De aangeschafte buurtpreventiehesjes blijven in het bezit van de bewoners.

Ondersteuning aanvragen

Wilt u gebruikmaken van ondersteuning door de gemeente? Neem dan contact op met Ingrid de Graaff, Coördinator integrale wijkontwikkeling. Dit kan per e-mail via indewijk@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Sluit het menu