Uitkering, rechten en plichten

Krijgt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Komt u de verplichtingen niet na? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld een boete of een verlaging van uw uitkering krijgen of we moeten de uitkering stopzetten.

Informatiemap: alles over uw uitkering

U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In de informatiemap alles over uw uitkering (PDF, 11.4 MB) leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Het is daarom belangrijk dat u deze digitale informatiemap goed doorleest.

Rechten

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien. Dit kan via het Digitaal Klantdossier (DKD).
 • U kunt bezwaar indienen tegen een beslissing als u het niet eens bent met de inhoud.
 • Duurt het te lang voordat u een besluit op uw aanvraag heeft? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom.
 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen.

Plichten

 • U zoekt actief naar werk. Dit betekent ook werk beneden uw niveau. U bent verplicht al het werk wat u kunt krijgen aan te nemen. Uw klantmanager controleert of u voldoende solliciteert. Doet u dat niet? Dan kunt u een tijdelijke verlaging van uw uitkering krijgen. De gemeente houdt bij een verlaging altijd rekening met een aantal zaken. Bijvoorbeeld:
 • De mate van verwijtbaarheid (kunnen wij u verwijten wat u doet of nalaat?
 • De ernst van de gedraging (de ernst van wat u doet of nalaat)
 • uw persoonlijke of gezinssituatie

Kijk voor meer informatie in de Sanctieverordening.

 • U verleent alle medewerking die we van u vragen. U bent bijvoorbeeld verplicht om bij uw klantmanager op gesprek te komen. Daarmee voorkomt u dat we uw uitkering moeten verlagen of zelfs stopzetten.
 • U bent verplicht om een melding te doen als u buiten de gemeente Best verblijft. Na uw melding krijgt u van Sociale Zaken een brief waarin staat wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. U kunt dit formulier (PDF, 123.1 kB) ook uitprinten en per e-mail sturen naar info@gemeentebest.nl.
 • U geeft veranderingen in uw eigen situatie en die van uw gezinsleden direct aan de gemeente door. Bijvoorbeeld een geboorte of als u gaat samenwonen. Ook het vinden van een (deeltijd)baan, vrijwilligerswerk, starten met een opleiding, of het krijgen van een erfenis, schenking of vermogen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Dit doet u via het Wijzigingsformulier (PDF, 166.2 kB).
 • Afhankelijk van uw situatie (bij wisselende inkomsten) ontvangt u een Inkomstenformulier (PDF, 125.1 kB). Als u dit formulier ontvangt, moet u dit iedere maand invullen en terugsturen, inclusief bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld uw loonstrook).

Boetes bij fraude

Ontvangt u een uitkering? Dan moet u wijzigingen in uw situatie doorgeven aan de uitkeringsinstelling. Doet u dat niet of te laat of geeft u verkeerde gegevens door? Dan pleegt u fraude. Heeft u hierdoor te veel uitkering ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die net zo hoog kan zijn als het bedrag dat u te veel heeft ontvangen aan uitkering. De gemeente houdt altijd rekening met de mate van verwijtbaarheid, de ernst van de gedraging en de persoonlijke of gezinssituatie voordat er een boete wordt opgelegd.

U krijgt de boete van de uitkerende instelling (SVB, UWV, Belastingdienst/Toeslagen of de gemeente). Zij zijn verplicht u een boete op te leggen. Fraudeert u voor de 2e keer? Dan moet u niet alleen het te veel ontvangen geld terugbetalen, maar kunt u een boete krijgen van 1,5 keer het bedrag dat u onterecht heeft ontvangen. Deze boete houden we in op uw uitkering.