Lees pagina voor

Uitkering, rechten en plichten

Krijgt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Komt u de verplichtingen niet na? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld een boete of een verlaging van uw uitkering krijgen of we moeten de uitkering stopzetten.

Informatiemap: alles over uw uitkering

U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In de informatiemap alles over uw uitkering (PDF, 11.4 MB) leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Het is daarom belangrijk dat u deze digitale informatiemap goed doorleest.

Rechten

Plichten

Kijk voor meer informatie in de Sanctieverordening (Deze link gaat naar een externe website).

Boetes bij fraude

Ontvangt u een uitkering? Dan moet u wijzigingen in uw situatie doorgeven aan de uitkeringsinstelling. Doet u dat niet of te laat of geeft u verkeerde gegevens door? Dan pleegt u fraude. Heeft u hierdoor te veel uitkering ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die net zo hoog kan zijn als het bedrag dat u te veel heeft ontvangen aan uitkering. De gemeente houdt altijd rekening met de mate van verwijtbaarheid, de ernst van de gedraging en de persoonlijke of gezinssituatie voordat er een boete wordt opgelegd.

U krijgt de boete van de uitkerende instelling (SVB, UWV, Belastingdienst/Toeslagen of de gemeente). Zij zijn verplicht u een boete op te leggen. Fraudeert u voor de 2e keer? Dan moet u niet alleen het te veel ontvangen geld terugbetalen, maar kunt u een boete krijgen van 1,5 keer het bedrag dat u onterecht heeft ontvangen. Deze boete houden we in op uw uitkering.