Lees pagina voor

Uitkering levensonderhoud

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft. U meldt zich hiervoor bij www.werk.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Wat u moet doen

27 jaar of ouder

 1. U registreert zich als werkzoekende via www.Werk.nl (Deze link gaat naar een externe website)
 2. Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering. Denk eraan om uw aanvraag te verzenden via de verzendbutton
 3. Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499
 4. Eén van de klantmanagers neemt daarna contact met u op
 5. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Jonger dan 27

 1. U registreert zich als werkzoekende via www.Werk.nl (Deze link gaat naar een externe website)
 2. Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering (let op: u kunt dit formulier slechts gedeeltelijk invullen)
 3. Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499.
 4. Eén van de klantmanagers neemt daarna contact met u op. Let op: U moet eerst zelf 4 weken zoeken naar verdere scholing of een baan. De zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij het UWV werkbedrijf.
 5. Na deze zoekperiode neemt u opnieuw contact met ons op
 6. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Voorwaarden

Om een uitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Re-integratieverplichting

Zodra u een uitkering aanvraagt, begint ook direct de re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij.

Momenteel loopt er een pilot ‘Werkdiagnose’. Als u een uitkering aanvraagt, nemen we binnen twee dagen telefonisch contact met u op. Na het telefoongesprek, nodigen we u uit op ‘werkintake’. Na de intake start u met de pilot Werkdiagnose. Werkdiagnose is een traject waarbij we u helpen om weer aan het werk te gaan. Wij (en WSD) kijken hierbij naar uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en begeleiden u hierbij.

Verblijf buiten de gemeente Best: vakantiemelding

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per jaar op vakantie gaan naar het buitenland of om andere redenen buiten de gemeente Best verblijven. Uw verblijf in het buitenland mag uw re-integratieverplichting niet belemmeren. Binnen Nederland mag u langer dan 4 weken verblijven. U moet dit wel altijd vooraf bij de gemeente melden. Dit kan vanaf 6 weken voorafgaand aan de vakantie en moet minimaal 2 weken vooraf gemeld zijn. Overleg met uw klantmanager over de mogelijkheden.

Klantmanager

Krijgt u van ons een uitkering? Dan krijgt u automatisch 2 klantmanagers van de gemeente toegewezen. Een klantmanager re-integratie en een klantmanager inkomen. Uw klantmanager re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt en uw klantmanager inkomen geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad ingesteld: de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad heeft een eigen website: www.asdb.nl (Deze link gaat naar een externe website).