Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Uitkering

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft. U meldt zich hiervoor bij www.werk.nl.

Wat u moet doen

27 jaar of ouder

 1. U registreert zich als werkzoekende via www.Werk.nl
 2. Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering. Denk eraan om uw aanvraag te verzenden via de verzendbutton
 3. Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499
 4. Eén van de klantmanagers neemt daarna contact met u op
 5. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Jonger dan 27

 1. U registreert zich als werkzoekende via www.Werk.nl
 2. Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering (let op: u kunt dit formulier slechts gedeeltelijk invullen)
 3. Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499.
 4. Eén van de klantmanagers neemt daarna contact met u op. Let op: U moet eerst zelf 4 weken zoeken naar verdere scholing of een baan. De zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij het UWV werkbedrijf.
 5. Na deze zoekperiode neemt u opnieuw contact met ons op
 6. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Voorwaarden

Om een uitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen (spaargeld en bezittingen)
 • U bent 18 jaar of ouder maar u ontvangt nog geen AOW
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent niet gedetineerd

Re-integratieverplichting

Zodra u een uitkering aanvraagt, begint ook direct de re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij.

Verblijf buiten de gemeente Best: vakantiemelding

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per jaar op vakantie gaan naar het buitenland of om andere redenen buiten de gemeente Best verblijven. Uw verblijf in het buitenland mag uw re-integratieverplichting niet belemmeren. Binnen Nederland mag u langer dan 4 weken verblijven. U moet dit wel altijd vooraf bij de gemeente melden. Overleg met uw klantmanager over de mogelijkheden.

Klantmanager

Krijgt u van ons een uitkering? Dan krijgt u automatisch 2 klantmanagers van de gemeente toegewezen. Een klantmanager re-integratie en een klantmanager inkomen. Uw klantmanager re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt en uw klantmanager inkomen geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.

Sluit het menu