Lees pagina voor

Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Belt u naar de gemeente voor een afspraak.

Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.