Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Belt u naar de gemeente voor een afspraak.

Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer, u wilt een bedrijf beginnen of uw bedrijf beëindigen;
  • U bent 18 jaar of ouder maar u ontvangt nog geen AOW;
  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (als uw partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur per jaar werken);
  • U woont in Nederland;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

  • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie;
  • Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening.

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.