Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Belt u naar de gemeente voor een afspraak.

Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent ondernemer, u wilt een bedrijf beginnen of uw bedrijf beëindigen;
 • U bent 18 jaar of ouder maar u ontvangt nog geen AOW;
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (als uw partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur per jaar werken);
 • U woont in Nederland;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Tozo stopt, ondersteuning vanuit Bbz

Het kabinet heeft besloten dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopt vanaf 1 oktober 2021. U kunt dus geen Tozo-uitkering meer aanvragen.

Wat is wel mogelijk?

Zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij en heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz. Het kabinet heeft besloten om deze regeling voor de maanden oktober, november en december 2021 eenvoudiger te maken.

Wat houdt de vereenvoudigde regeling in?

 1. Er worden geen vragen gesteld over uw vermogen.
 2. U kunt vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 met terugwerkende kracht (van maximaal 2 maanden) een Bbz-uitkering aanvragen.
 3. Uw inkomen, en de hoogte van de Bbz-uitkering, wordt per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz).

De levensvatbaarheid van uw bedrijf wordt beoordeeld

Vanaf 1 oktober 2021 wordt onderzocht of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na de financiële ondersteuning door de gemeente Best weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet halen om van te kunnen leven. Er worden bewijsstukken opgevraagd om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Maar bijvoorbeeld ook een ondernemingsplan. Bij iedere aanvraag winnen wij het advies in van een bedrijfsadviseur. Hij zal uw aanvraag gaan beoordelen.

Uitkering of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

 • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie;
 • Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening.

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.