Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming. U kunt de kaart online aanvragen en betalen. Is dat voor u niet mogelijk? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bij toekenning sturen wij de kaart naar u op.

Direct regelen

Zorg dat u bij het invullen van het formulier de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Naam en telefoonnummer van uw huisarts
  • Naam, telefoonnummer en ziekenhuis + afdeling van uw behandelend arts (als u die heeft)
  • Kopie van uw rijbewijs
  • Fotoformulier met pasfoto (PDF, 72.9 kB)

U kunt de kopie van uw rijbewijs en het fotoformulier inscannen en als bijlage uploaden bij het formulier. Lukt dat niet? Dan mag u het fotoformulier bij ons afgeven of naar ons opsturen.

Hulp bij het invullen

Is het voor u niet mogelijk om het formulier in te vullen, bel ons dan op telefoonnummer 14 0499. Vindt u het lastig om het formulier in te vullen? Dan kunt u terecht bij het formulierenspreekuur van LEVBest.

Prijs

Gehandicaptenparkeerkaart

Kosten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
Soort kosten Prijs
Eerste aanvraag € 100,00
Verlenging € 50,00

U betaalt de kosten voor het in behandeling nemen van de eerste aanvraag of verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart. Dit noemen wij legeskosten. U betaalt de kosten ook als u een afwijzing krijgt.

Medisch advies

Bij een eerste aanvraag is de gemeente Best verplicht om altijd een medisch advies op te vragen bij een externe arts. Bij een verlenging is het soms ook nodig om een medisch advies op te vragen. Het kan zijn dat in het verleden een gehandicaptenparkeerkaart aan u is toegekend zonder dat u daarvoor een medische keuring heeft gehad. Dan zijn wij nu alsnog wettelijk verplicht om een extern medisch advies aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u in de landelijke regeling Gehandicaptenparkeerkaart.

Voorwaarden

  • Bestuurderskaart: u kunt niet meer dan 100 meter lopen met de gebruikelijke loophulpmiddelen, voor een periode langer dan 6 maanden.
  • Passagierskaart: u kunt niet meer dan 100 meter lopen met de gebruikelijke loophulpmiddelen, voor een periode langer dan 6 maanden en u bent continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder vanwege rolstoelgebruik of gedrags- of medische problemen waarvoor continu toezicht of acuut medisch ingrijpen noodzakelijk is.

Afhandeling van uw aanvraag

We handelen uw aanvraag af in maximaal 8 weken, zowel voor een verlenging als voor een nieuwe kaart. Doe de aanvraag dus op tijd. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend, sturen wij deze naar u op. Heeft u een verlenging aangevraagd, dan zit bij de brief een retourenvelop waarmee u de oude kaart terug kunt sturen.

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. 2 maanden voordat deze periode afloopt, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. De kaart is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

Niet in staat de kosten te betalen

Is uw inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de kosten voor de eerste aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart.

Bekijk ook