Handhavingsacties fietsen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de handhavingsacties van fietsen in de openbare rijwielstalling en het stationsgebied van Best. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop de handhavingsacties plaatsvinden.
 

Handhavingsacties fietsen in de openbare rijwielstalling station

In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen (brom-/, snor-/ en fietsen) 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden. Zo probeert de gemeente diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Er is gebleken dat rijwielen langdurig onbeheerd gestald worden in deze rijwielstalling, waardoor er beperkte tot geen stallingsruimte meer is voor andere fietsen. Hierdoor worden er fietsen geplaatst in het stationsgebied buiten de fietsenstalling, waar een parkeerverbod geldt. Dit leidt ook tot een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast in het stationsgebied.

Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden, vinden er handhavingsacties in de rijwielstalling van het station plaats. Rijwielen die langdurig onbeheerd gestald staan in de rijwielstalling van het station, worden voorzien van een breeklabel welke aangebracht wordt door het wiel. Na de termijn van 21 dagen worden de aanwezige fietsen gecontroleerd. Wanneer het breeklabel nog intact blijkt te zijn, zal het label Voornemen last onder bestuursdwang worden aangebracht. Hiermee wordt het voornemen tot toepassing bestuursdwang kenbaar gemaakt. Deze handhavingsacties worden ook bekend gemaakt in Groeiend Best en in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Een overzicht van de data vindt u onderaan deze pagina.

Handhavingsacties fietsen in het stationsgebied

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen. Dit gebied is aangegeven met borden waarop het parkeerverbod staat aangegeven. De onbeheerde rijwielen in het stationsgebied leiden tot een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en ook tot overlast.

Daarom vinden er handhavingsacties in het stationsgebied plaats. Rijwielen die onbeheerd geparkeerd staan buiten de rijwielstalling van het station, worden voorzien van een Waarschuwingslabel en/of een label Voornemen last onder bestuursdwang. Hiermee wordt het voornemen tot toepassing bestuursdwang kenbaar gemaakt. 

Op de dag dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast, wordt het label Last onder bestuursdwang aan de betrokken fietsen bevestigd. De last (=opdracht) vermeldt de overtreding, de herstelmaatregel en de termijn van 2 uur waarbinnen de overtreders in de gelegenheid worden gesteld om de overtreding ongedaan te maken. Na deze termijn worden de bedoelde fietsen door de gemeente verwijderd en opgeslagen.

Deze handhavingsacties worden ook bekend gemaakt in Groeiend Best en in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Een overzicht van de data vindt u onderaan deze pagina.

Wat te doen bij een label aan uw fiets?

Tijdens een handhavingsactie fietsen in de openbare rijwielstalling krijgen de onbeheerd gestalde fietsen, een Breeklabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder bestuursdwang. Tijdens een handhavingsactie fietsen in het stationsgebied krijgen geparkeerde fietsen een Waarschuwingslabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder Bestuursdwang.

  • Het Waarschuwingslabel geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt.
  • Het label Voornemen last onder bestuursdwang geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt en een aankondiging dat de gemeente op datum X handhavend zal optreden.
  • Het label Last onder bestuursdwang is de aanzegging dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast. De termijn om de overtreding te herstellen is 2 uur. Daarna zal de gemeente overgaan tot verwijdering van uw fiets.

Rijwiel weg, wat nu?

Wanneer uw rijwiel weg is, komt u eerst naar het gemeentehuis. Daar wordt bekeken of uw rijwiel daadwerkelijk verwijderd is. Wanneer blijkt dat uw rijwiel is verwijderd, kunt u deze binnen een termijn van 13 weken na verwijdering weer terugkrijgen. Het kan echter meerdere dagen duren voordat u uw fiets terug heeft.

Kosten

Om uw rijwiel terug te krijgen moet u een vergoeding betalen op het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn: de kosten voor het labelen, verwijderen en opslaan van het rijwiel. De kosten bedragen € 25,00 voor een fiets en € 50,00 voor een brom- of snorfiets. Om de vergoeding te betalen, moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer: 14 0499.

Meenemen

Wat moet u meenemen naar de afspraak:

  • een bewijs (bijvoorbeeld: een sleutel) om aan te tonen dat u de eigenaar van het rijwiel bent;
  • een geldig identiteitsbewijs

Als u de kosten betaald heeft, krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw rijwiel ophalen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Overzicht data handhavingsacties fietsen 2018

Maand Week
Januari 2018 week 3
Maart 2018 week 10
April 2018 week 15
Mei 2018 week 20
Juni 2018 week 24
Sluit het menu