Lees pagina voor

Handhavingsacties fietsen

Uw (brom-/snor-) fiets mag maximaal 14 aaneengesloten dagen in Best staan, dus ook in de fietsenstalling bij het station en in deze omgeving. Om ervoor te zorgen dat er voldoende stallingsruimte blijft, voert de gemeente handhavingsacties uit. In het stationsgebied buiten de fietsenstalling geldt een parkeerverbod. Hier handhaven we ook.

In de overdekte fietsenstalling station (maximaal 14 dagen)

Stationsgebied buiten de overdekte fietsenstalling (plaatsingsverbod)

Handhaving

Kosten

Om uw (brom-/snor-) fiets terug te krijgen, moet u kosten betalen in het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn de kosten voor het labelen, verwijderen en opslaan van de (brom-/snor-) fiets. De kosten zijn € 30,00 voor een fiets. Om de kosten te betalen, maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0499. U kunt ook online een afspraak maken (Deze link gaat naar een externe website).

Meenemen naar de afspraak

Als u de kosten betaald heeft, krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw (brom-/snor-) fiets ophalen bij kringloopbedrijf Het Goed in Best.

Bezwaar

Bij het betalingsbewijs ontvangt u van ons een besluit. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.