Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Handhavingsacties fietsen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende stallingsruimte in de fietsenstalling bij het station van Best blijft, voert de gemeente handhavingsacties uit. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop de handhavingsacties plaatsvinden.
 

 • In de openbare rijwielstaling van het station kunt u (brom-/snor-)fietsen 21 dagen onafgebroken en gratis stallen. Zo probeert de gemeente diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.
 • Er is gebleken dat rijwielen langdurig onbeheerd gestald worden in deze rijwielstalling, waardoor er beperkte tot geen stallingsruimte meer is voor andere fietsen.
 • Hierdoor stallen inwoners fietsen in het stationsgebied buiten de fietsenstalling, waar een parkeerverbod geldt (dit verbod staat aangegeven met borden). De verkeerd geparkeerde fietsen leiden ook tot een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast in het stationsgebied.
 • Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden, zijn er handhavingsacties in de rijwielstalling van het station.

Hoe werken de handhavingsacties?

 • Rijwielen die langdurig onbeheerd gestald staan in de rijwielstalling van het station krijgen een breeklabel door het wiel.
 • Na de termijn van 21 dagen worden de aanwezige fietsen gecontroleerd. Wanneer het breeklabel nog intact is, krijgt de fiets een nieuw label: Voornemen last onder bestuursdwang. Hiermee wordt het voornemen tot toepassing bestuursdwang kenbaar gemaakt.
 • Rijwielen die buiten de rijwielstalling in het gebied van het stallingsverbod staan, krijgen een label voornemen Last onder bestuursdwang.
 • Op de dag dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast, krijgen de fietsen waar het over gaat het label Last onder bestuursdwang. De last (=opdracht) vermeldt de overtreding, de herstelmaatregel en de termijn van 2 uur waarbinnen de overtreders in de gelegenheid worden gesteld om de overtreding ongedaan te maken. Na deze termijn verwijdert de gemeente de bedoelde fietsen. Ze worden opgeslagen.
 • Deze handhavingsacties maken we ook bekend in Groeiend Best en in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Een overzicht van de data vindt u onderaan deze pagina.

Wat te doen bij een label aan uw fiets?

Tijdens een handhavingsactie fietsen in de openbare rijwielstalling krijgen de onbeheerd gestalde fietsen, een Breeklabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder bestuursdwang. Tijdens een handhavingsactie fietsen in het stationsgebied krijgen geparkeerde fietsen een Waarschuwingslabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder Bestuursdwang.

 • Het Waarschuwingslabel geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt.
 • Het label Voornemen last onder bestuursdwang geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt en een aankondiging dat de gemeente op datum X handhavend zal optreden.
 • Het label Last onder bestuursdwang is de aanzegging dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast. De termijn om de overtreding te herstellen is 2 uur. Daarna verwijdert de gemeente uw fiets.

Rijwiel weg, wat nu?

Wanneer uw rijwiel weg is, komt u eerst naar het gemeentehuis. We bekijken of uw rijwiel daadwerkelijk verwijderd is. Wanneer blijkt dat uw rijwiel is verwijderd, kunt u deze binnen een termijn van 13 weken na verwijdering weer terugkrijgen. Het kan echter meerdere dagen duren voordat u uw fiets terug heeft.

Kosten

Om uw rijwiel terug te krijgen, moet u een vergoeding betalen op het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn de kosten voor het labelen, verwijderen en opslaan van het rijwiel. De kosten bedragen € 25,00 voor een fiets en € 50,00 voor een brom- of snorfiets. Om de vergoeding te betalen, moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer: 14 0499.

Meenemen

Wat moet u meenemen naar de afspraak:

 • een bewijs (bijvoorbeeld: een sleutel) om aan te tonen dat u de eigenaar van het rijwiel bent;
 • een geldig identiteitsbewijs

Als u de kosten betaald heeft, krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw rijwiel ophalen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Overzicht data handhavingsacties fietsen 2018/2019

Maand Week
September 2018 week 38
Oktober 2018 week 42
November 2018 week 46
December 2018 week 50
Januari 2019 week 3
Februari 2019 week 7
Maart 2019 week 11
April 2019 week 16
Mei 2019 week 20
Juni 2019 week 25
Sluit het menu