Handhavingsacties (brom-/snor-)fietsen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende stallingsruimte in de fietsenstalling bij het station van Best blijft, voert de gemeente handhavingsacties uit. Daarnaast geldt er een parkeerverbod in het stationsgebied buiten de fietsenstalling. Ook om die reden voeren we handhavingsacties uit. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop deze handhavingsacties plaatsvinden.

Rijwielstalling station

In de openbare rijwielstalling van het station kunt u (brom-/snor-)fietsen 21 dagen onafgebroken en gratis stallen. Zo probeert de gemeente diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde rijwielen in het stationsgebied te voorkomen. Rijwielen worden langdurig onbeheerd gestald in deze rijwielstalling, waardoor er beperkte tot geen stallingsruimte meer is voor andere fietsen. Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden, zijn er handhavingsacties in de rijwielstalling van het station.

Stationsgebied buiten de rijwielstalling

In het stationsgebied buiten de fietsenstalling mogen geen (brom-/snor-)fietsen worden geplaatst. Er geldt daar een parkeerverbod (dit verbod staat aangegeven met borden). De verkeerd geparkeerde fietsen leiden tot een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast. Er worden handhavingsacties gehouden in het stationsgebied buiten de rijwielstalling in verband met het parkeerverbod.

Wat te doen bij een label aan uw fiets?

Tijdens een handhavingsactie in de openbare rijwielstalling krijgen de onbeheerd gestalde rijwielen, een Breeklabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder bestuursdwang. Tijdens een handhavingsactie in het stationsgebied waar een stallingsverbod geldt, krijgen geparkeerde rijwielen een Waarschuwingslabel, een label Voornemen last onder bestuursdwang en een label Last onder Bestuursdwang.

  • Het Waarschuwingslabel geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt.
  • Het label Voornemen last onder bestuursdwang geeft een waarschuwing dat er een overtreding plaatsvindt en een aankondiging dat de gemeente op datum X handhavend optreedt.
  • Het label Last onder bestuursdwang is de aanzegging dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast. De termijn om de overtreding te herstellen is 2 uur. Daarna verwijderen we uw fiets.

Hoe werken de handhavingsacties?

Rijwielstalling station

  • Rijwielen die langdurig onbeheerd gestald staan in de rijwielstalling van het station krijgen een breeklabel door het wiel.
  • Na de termijn van 21 dagen worden de aanwezige rijwielen gecontroleerd. Wanneer het breeklabel nog intact is, krijgt het rijwiel een nieuw label: Voornemen last onder bestuursdwang. Hiermee wordt het voornemen tot toepassing bestuursdwang kenbaar gemaakt.

Stationsgebied buiten de rijwielstalling

  • Rijwielen die een week voorafgaand aan de start van de handhavingsactie buiten de stalling in het stallingsverbod staan, krijgen een waarschuwingslabel door het wiel.
  • Rijwielen die buiten de rijwielstalling in het gebied van het stallingsverbod staan, krijgen een label voornemen Last onder bestuursdwang.

Op de dag dat feitelijk bestuursdwang wordt toegepast, krijgen de rijwielen waar het over gaat het label Last onder bestuursdwang. De last (=opdracht) vermeldt de overtreding, de herstelmaatregel en de termijn van 2 uur waarbinnen de overtreders in de gelegenheid worden gesteld om de overtreding ongedaan te maken. Na deze termijn verwijdert de gemeente deze rijwielen. Ze worden 13 weken opgeslagen. 

Rijwiel weg, wat nu?

Wanneer uw rijwiel weg is, komt u eerst naar het gemeentehuis. We bekijken samen met u of uw rijwiel daadwerkelijk verwijderd is bij de handhavingsactie. De rijwielen worden 13 weken opgeslagen. Binnen deze termijn van 13 weken kunt u het rijwiel na betaling van de kosten weer terugkrijgen. Let op: het kan meerdere dagen duren voordat u uw rijwiel terug heeft.

Kosten

Om uw rijwiel terug te krijgen, moet u kosten betalen op het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn de kosten voor het labelen, verwijderen en opslaan van het rijwiel. De kosten bedragen €25 voor een fiets en €50 voor een brom- of snorfiets. Om de kosten te betalen, maakt u telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0499.

Meenemen

Wat moet u meenemen naar de afspraak:

  • Een bewijs (bijvoorbeeld: een sleutel) om aan te tonen dat u de eigenaar van het rijwiel bent
  • Een geldig identiteitsbewijs

Als u de kosten betaald heeft, krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw rijwiel ophalen.

Bezwaar

Bij het betalingsbewijs ontvangt u van ons een besluit. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

Overzicht data handhavingsacties fietsen 2020

Data handhavingsacties fietsen
Maand Week
Januari week 4
Februari week 8
Maart week 12
April week 16
Mei week 20
Juni week 25

Deze handhavingsacties maken we ook bekend via publicaties in Groeiend Best en op de pagina Openbare Bekendmakingen.