Handhavingsacties (brom-/snor-)fietsen

Uw fiets mag maximaal 21 aaneengesloten dagen in de fietsenstalling bij het station in Best staan. Om ervoor te zorgen dat er voldoende stallingsruimte blijft, voert de gemeente handhavingsacties uit op de huisregels. In het stationsgebied buiten de fietsenstalling geldt een parkeerverbod. Hier handhaven we ook.  

In de overdekte rijwielstalling station (maximaal 21 dagen)

 • In de openbare overdekte rijwielstalling van het station mag u uw (brom-/snor-)fiets 21 aaneengesloten dagen gratis stallen.
 • Als u uw rijwiel(en) langdurig onbeheerd stalt in deze rijwielstalling is er weinig tot geen ruimte meer voor andere fietsen.
 • Om voldoende capaciteit te houden, zijn er handhavingsacties in de rijwielstalling van het station.

Stationsgebied buiten de overdekte rijwielstalling (plaatsingsverbod)

 • In het stationsgebied buiten de fietsenstalling geldt een parkeerverbod voor (brom-/snor-)fietsen.
 • Fietsen moeten met een wiel in de fietsenrekken staan. Brom-/snorfietsen moeten in de daarvoor aangewezen plaatsen worden gestald.
 • Verkeerd geparkeerde (brom-/snor-)fietsen leiden tot een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast.
 • We houden regelmatig handhavingsacties in het stationsgebied buiten de rijwielstalling.

Verwijdering fietsen

 • Op de dag dat we feitelijk bestuursdwang toepassen, krijgen de rijwielen waar het over gaat het label Last onder bestuursdwang. De last (=opdracht) vermeldt de overtreding, de herstelmaatregel en de termijn van 1 uur waarbinnen u de gelegenheid krijgt om de overtreding ongedaan te maken.
 • Na dit uur verwijdert de gemeente deze rijwielen. Ze worden 13 weken opgeslagen.
 • Als uw rijwiel weg is, komt u eerst naar het gemeentehuis. We bekijken samen met u of uw rijwiel daadwerkelijk verwijderd is bij de handhavingsactie. Binnen de termijn van 13 weken kunt u het rijwiel na betaling van de kosten weer terugkrijgen. Let op: het kan meerdere dagen duren voordat u uw rijwiel terug heeft.

Prijs

Handhavingsacties fietsen

Om uw rijwiel terug te krijgen, moet u kosten betalen in het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn de kosten voor het labelen, verwijderen en opslaan van het rijwiel. De kosten zijn € 25,- voor een fiets en € 50,- voor een brom- of snorfiets. Om de kosten te betalen, maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0499. U kunt ook online een afspraak maken.

Meenemen naar de afspraak

 • Een bewijs (bijvoorbeeld: een sleutel) om aan te tonen dat u de eigenaar van het rijwiel bent
 • Een geldig identiteitsbewijs

Als u de kosten betaald heeft, krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw rijwiel ophalen.

Bezwaar

Bij het betalingsbewijs ontvangt u van ons een besluit. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.