Wegwerkzaamheden

Ga voor actuele informatie over (geplande) grotere wegwerkzaamheden die voor verkeershinder kunnen zorgen naar de interactieve kaart met wegwerkzaamheden. Klik linksboven op 'gebied'. Kies voor gemeente Best. Let op: de kaart toont geen kleine en kortdurende werkzaamheden.

Hoe werkt het?

  • Periode instellen: deze kunt u zelf instellen, links boven in de oranje balk.
  • Selecteer een weg: als u daarna op een weg klikt, ziet u tot wanneer de werkzaamheden gepland zijn. Klik op de link om het soort werk te zien (bijvoorbeeld een herinrichting van de straat) en de gevolgen voor het verkeer (bijvoorbeeld een omleiding of een snelheidsvermindering).
  • Het kan voorkomen dat werkzaamheden onverhoopt uitlopen. Controleer daarom voordat u vertrekt altijd of er iets veranderd is in de verkeerssituatie.

Definitief

Het woord 'definitief' betekent dat de werkzaamheden definitief in het systeem zijn geboekt. Dus niet dat de werkzaamheden klaar zijn. De datum waarop de werkzaamheden klaar zijn, ziet u als u op de weg klikt.

Legenda: gevolgen voor verkeer

  • Een zwarte lijn betekent dat de weg in beide richtingen is afgesloten.
  • De blauwe lijn betekent een omleidingsroute.
  • Een zwart/witte betekent een snelheidsvermindering.
  • Een grijze lijn betekent verkeer in één richting. De pijl wijst de rijrichting aan.
  • Staan er 2 pijlen (die samen een ruit vormen), dan mag u in beide richtingen rijden.