Bijstand voor bijzondere kosten

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor kosten die iedereen heeft. Het moet dus gaan om een bijzondere situatie.  Het moet ook noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld als u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen, of als u kosten moet maken voor rechtsbijstand. 

Aanvragen wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt

U vraagt bijzondere bijstand aan met het Aanvraagformulier bijzondere bijstand voor niet-klanten van Sociale Zaken (PDF, 148.9 kB). U moet hierbij in ieder geval de volgende gegevens van uzelf en (indien van toepassing) uw partner aanleveren:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, gemeentelijke identiteitskaart of verblijfsvergunning. Een rijbewijs is niet voldoende.
 • Bewijsstukken van uw inkomen: loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden, beschikking voorlopige aanslag van dit jaar van de Belastingdienst, bewijs ontvangst kinder- en/of partneralimentatie, enz.
 • Bewijstukken van uw vermogen (bezittingen en schulden): bankafschriften van al uw  bank- en spaarrekeningen van 3 maanden voorafgaande aan de kosten, overzicht creditcard, schuldbewijzen, kentekenbewijzen voertuigen, polis levensverzekering/uitvaartverzekering, enz.
 • Bewijs van de te maken kosten: nota, offerte
 • Indien van toepassing, een bewijs waarom deze kosten voor u noodzakelijk zijn
 • Bewijs van eventuele vergoedingen: vergoedingsoverzicht zorgverzekering enzovoorts

Aanvragen wanneer u al klant bent bij Sociale Zaken

Bent u al klant bij Sociale Zaken? Dan kunt u het verkorte aanvraagformulier bijzondere bijstand voor klanten van Sociale Zaken (PDF, 134.9 kB) invullen. U hoeft dan alleen maar bewijzen bij te voegen van de kosten, eventuele vergoedingen, en eventueel bewijzen waaruit de noodzaak van de kosten blijkt.

Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?

Dan kunt u terecht bij Bestwijzer. Als u het formulier niet kunt printen, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0499. Wij sturen u het formulier dan toe.

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft een inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (PDF, 62.9 kB)
 • U heeft niet meer vermogen dan u voor bijstand mag hebben. Dit is € 6.505,00 voor een alleenstaande en € 13.010,00 voor een alleenstaande ouder of echtpaar
 • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen
 • De kosten zijn noodzakelijk
 • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Ander inkomen dan bijstand

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u het volledige bedrag van uw uitgave of een deel daarvan terugkrijgt.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Beslist de gemeente te laat? Dan kunt u een dwangsom vragen. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Heeft u nog vragen?

U kunt dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de Afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0499, of een e-mail sturen naar via info@gemeentebest.nl.