Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld als u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen of als u zorgkosten heeft.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan met het Aanvraagformulier bijzondere bijstand voor niet-klanten van Sociale Zaken (PDF, 148.9 kB). Bent u al klant bij Sociale Zaken, dan kunt u het Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand voor klanten van Sociale Zaken (PDF, 134.9 kB) invullen. Een aantal gegevens is bij de gemeente al bekend.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (PDF, 32.3 kB)
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bijstand ontvangen

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u het volledige bedrag van uw uitgave of een deel daarvan terugkrijgt.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Beslist de gemeente te laat? Dan kunt u een dwangsom vragen. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Sluit het menu