Strooiroutes

Is er door het weer kans dat het glad wordt op de weg? Dan bestrijden wij dit met strooizout op de belangrijkste wegen van ons dorp.

Waar strooien we?

In elk geval zorgt de gemeente ervoor dat de belangrijkste fietspaden, hoofdwegen en de buurtontsluitingswegen goed begaanbaar zijn. Ook is er aandacht voor de gladheid bij de openbare gebouwen. De belangrijkste fietspaden en hoofdwegen strooien we het eerste. In totaal strooien we op 110 kilometer aan rijwegen en 90 kilometer aan fietspaden. Daarvoor hebben we 500 ton zout op voorraad.

Waar strooien we niet?

Te veel strooien is schadelijk voor het milieu. Als het dooit, zakt het smeltwater in de bodem. Als hier te veel strooizout in zit, kan het de wortels van bomen en struiken beschadigen. Daarom gebruiken we niet meer zout dan nodig. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de wegen en paden die in het beheer zijn van bedrijven of anderen. Ook woonstraten en parkeerterreinen worden in principe niet gestrooid.

Wat kan ik zelf doen?

Helpt u mee om ongelukken te voorkomen door uw stoep sneeuwvrij te maken? Het beste maakt u eerst een looppad sneeuwvrij en strooit u daarna pas zout. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. En helpt u ook anderen, door bijvoorbeeld het stoepje van oudere buren mee te nemen? En blijf opletten: ook al is er gestrooid. Het zout heeft even tijd nodig om goed te werken.

Meer informatie

Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan (PDF, 1.6 MB) op. In dit plan staan de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding en onder andere de route waar in het winterseizoen gestrooid wordt.

Klachten?

Gladde weg of niet goed gestrooid? Dan kunt u dit online melden of telefonisch via telefoonnummer 14 0499. Buiten werktijden krijgt u onze storingsdienst aan de telefoon. Zij staan in contact met de buitendienst.

Documenten