Strooiroutes

Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan op. In dit plan staan de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding en onder andere de route waar in het winterseizoen gestrooid wordt.

Waar strooien we?

In elk geval zorgt de gemeente ervoor dat de belangrijkste fietspaden, hoofdwegen en de buurtontsluitingswegen goed begaanbaar zijn. Ook is er aandacht voor de gladheid bij de openbare gebouwen. De belangrijkste fietspaden en hoofdwegen worden het eerst gestrooid.

Waar strooien we niet?

Helaas is het voor de gemeente Best niet mogelijk om de gladheid overal te bestrijden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de wegen en paden die in het beheer zijn van bedrijven of anderen. Ook woonstraten en parkeerterreinen worden in principe niet gestrooid. Dit heeft een aantal redenen: de benodigde mankracht en materieel ontbreken, en overal strooien kost ook heel veel geld. Daarnaast is het bestrijden van gladheid op álle wegen niet wenselijk vanwege het milieu.

Meer informatie

Meer informatie over de gladheidsbestrijding binnen de gemeente Best vindt u in het Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 (PDF, 10.1 MB).

Klachten?

Heeft u klachten over het strooien? Dan kunt u dit online melden of telefonisch via telefoonnummer 14 0499.

Documenten