Strooiroutes

Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan op. In dit plan zijn de uitgangspunten opgenomen voor de gladheidsbestrijding en onder andere de route waar in het winterseizoen gestrooid wordt.

Waar strooien we?

In elk geval zorgt de gemeente ervoor dat de belangrijkste fietspaden, hoofdwegen en de buurtontsluitingswegen goed begaanbaar zijn. Ook is er aandacht voor de gladheid bij de openbare gebouwen. De belangrijkste fietspaden en hoofdwegen worden het eerst gestrooid.

Waar strooien we niet?

Helaas is het voor de gemeente Best niet mogelijk om de gladheid overal te bestrijden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de wegen en paden die in het beheer zijn van bedrijven of anderen. Ook woonstraten en parkeerterreinen worden in principe niet gestrooid. Dit heeft een aantal redenen: de benodigde mankracht en materieel ontbreken, maar ook zijn met overal strooien enorm hoge kosten gemoeid. Daarnaast is het bestrijden van gladheid op álle wegen niet wenselijk om milieutechnische redenen.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de gladheidsbestrijding binnen de gemeente Best wordt uitgevoerd kunt u vinden in het Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020 (PDF, 1.3 MB) .

Klachten?

Heeft u klachten over het strooien? Dan kunt u dit online melden of telefonisch via telefoonnummer 14 0499.

Documenten