Onderscheidingen

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, gemeentelijke onderscheiding of een jeugdlintje.

Koninklijke onderscheiding

Iemand voordragen voor de Lintjesregen van 2023?

Verenigingen, bedrijven, organisaties en individuele personen kunnen iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u iemand, die in uw ogen een lintje verdient? Neem dan voor 15 mei 2022 contact op met Claire van Schayk van het bestuurssecretariaat van de gemeente via telefoonnummer 0499 360 409.

U krijgt dan informatie over de aanvraagprocedure en zij legt u uit hoe u de aanvraag bij de gemeente kunt indienen. Zo bent u zeker op tijd en weet u ook dat u het verzoek niet voor niets indient.

Begin op tijd met de aanvraag

Het verwerken van de informatie voor de aanvraag van een lintje duurt meerdere maanden. Zorg ervoor dat u alle informatie compleet met bijlagen op tijd aanlevert.

U kunt de aanvraag zelf doen via het online aanvraagformulier.

Heeft u hulp nodig met het aanvraagformulier of lukt het niet? Neem dan contact op met Claire van Schayk via telefoonnummer 0499 360 409.

Tussentijds iemand voordragen voor een lintje

Zorg ervoor dat u op tijd begint met de aanvraag. Voor een bijzondere gelegenheid (buiten de jaarlijkse lintjesregen om) geldt namelijk een doorlooptijd van 6 maanden. Neem hiervoor contact op met Claire van Schayk via telefoonnummer 0499 360 409.

Voorwaarden en extra informatie

De voorwaarden voor de aanvraag zijn:

  • De persoon die u voordraagt, moet in Best wonen.
  • De persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben gehad.
  • In de afgelopen 25 jaar 15 tot 20 jaar vrijwilligersactiviteiten hebben verricht. Dit minimaal gedurende 1 dag per week.
  • De afgelopen 5 jaar als vrijwilliger actief zijn geweest.
  • Voldoet de persoon niet helemaal aan bovenstaande criteria, neem dan contact met ons op.

Bekijk hier meer informatie over de lintjesregen en het voordragen van personen voor een lintje.

Gemeentelijke onderscheiding

Een gemeentelijke onderscheiding is voor mensen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Bestse gemeenschap. Er zijn 2 gemeentelijke onderscheidingen in Best:

  • Het ereburgerschap van de gemeente Best. Deze oorkonde kan de gemeente uitreiken aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de Bestse gemeenschap. Die persoon hoeft niet in Best te wonen.
  • De erepenning van de gemeente Best. Deze penning kan de gemeente uitreiken aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor Best. Bij deze onderscheiding hoort ook een door de burgemeester en wethouders ondertekend besluit. De desbetreffende persoon hoeft niet uit Best te komen en de instelling hoeft niet gevestigd te zijn in Best.

Dien uw voorstel ruim op tijd in

U kunt een verlening van een gemeentelijke onderscheiding schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding (PDF, 82.6 kB). Doet u dat tijdig want de procedures zijn vrij lang. Dien een verzoek voor ereburgerschap minstens 4 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. Een verzoek voor een erepenning moet u ten minste 2 maanden voor de uitreikingsdatum indienen. Voordat u de aanvraag indient, kunt u de gemeente laten controleren of deze compleet is. Neem hiervoor contact op met Claire van Schayk van de afdeling Bestuursondersteuning van de gemeente Best via telefoonnummer 0499 360 409.

Jeugdlintje

Het jeugdlintje is een onderscheiding die elk jaar een week voor Koningsdag wordt uitgereikt aan 1 of meer kinderen of jongeren die een 'uitzonderlijke daad' hebben verricht. Bekijk de uitgebreide informatie over het jeugdlintje.