Onderscheidingen

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar daarvoor voordragen.

Voorwaarden

  • De persoon die u voordraagt, moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben gehad.
  • In de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar vrijwilligersactiviteiten hebben verricht. Dit minimaal gedurende 1 dag per week.
  • De afgelopen 5 jaar als vrijwilliger actief zijn geweest. 

Lintje Koningsdag 2019

Wilt u voor Koningsdag 2019 een aanvraag indienen? Dan kunt u het aanvraagformulier Koninklijke Onderscheiding downloaden op de website Lintjes.nl. U kunt tot 1 juni 2018 een aanvraag indienen.

Voordat u een aanvraag indient, vragen wij u eerst contact op te nemen met Jozé Smits van de afdeling Bestuursondersteuning van de gemeente Best via telefoonnummer 0499 360 414. U krijgt dan informatie waaraan een goede aanvraag moet voldoen en zij legt u uit hoe u de aanvraag bij de gemeente kunt indienen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat u het verzoek niet voor niets indient.

Gemeentelijke onderscheiding

Een gemeentelijke onderscheiding is voor mensen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Bestse gemeenschap. Er zijn 2 gemeentelijke onderscheidingen in Best:

  • Het ereburgerschap van de gemeente Best. Deze oorkonde kan de gemeente uitreiken aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de Bestse gemeenschap. Die persoon hoeft niet in Best te wonen.
  • De erepenning van de gemeente Best. Deze penning kan de gemeente uitreiken aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor Best. Bij deze onderscheiding hoort ook een door de burgemeester en wethouders ondertekend besluit. De desbetreffende persoon hoeft niet uit Best te komen en de instelling hoeft niet gevestigd te zijn in Best.

Dien uw voorstel ruim op tijd in

U kunt een verlening van een gemeentelijke onderscheiding schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding (PDF, 82.6 kB). Doet u dat tijdig want de procedures zijn vrij lang. Dien een verzoek voor ereburgerschap minstens 4 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. Een verzoek voor een erepenning moet u ten minste 2 maanden voor de uitreikingsdatum indienen. Voordat u de aanvraag indient, kunt u de gemeente laten controleren of deze compleet is. Neem hiervoor contact op met Jozé Smits van de afdeling Bestuursondersteuning van de gemeente Best via telefoonnummer 0499 360 414.

Sluit het menu