Vergunningen

Een reactie van de gemeente Best op uw aanvraag komt via het e-mailadres: noreply@jeleefomgeving.nl.

 • Bomen: kappen en afstand tot erfgrens

  Binnen de gemeente Best mag u niet zomaar alle bomen kappen. In een aantal gevallen heeft u een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig.

 • Loterij en kansspel

  Wilt u als vereniging een openbare loterij organiseren en daarvoor loten verkopen? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Bouwmelding

  Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u een melding doen van de start van de bouw.

 • Luchtruim gebruiken

  Voor het gebruik van het luchtruim buiten een luchthaven gelden regels. Best ligt in de aanvliegroute van Eindhoven Airport.

 • Collecte

  U hebt geen vergunning van de gemeente nodig. Collecteren doet u het beste in de landelijke vrije periode op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden of wijzigt er iets in uw bedrijf? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

 • Evenementen

  Evenement organiseren: melding of een vergunning? Een Alcoholwetontheffing en gemeentelijke materialen lenen.

 • Melding omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide, Leeuwerik

  Een aantal activiteiten in de openbare ruimte in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunt u eenvoudig aan ons doorgeven.

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen

  Voor bepaalde activiteiten die niet in een gebouw, maar in de openlucht of in een tent plaatsvinden, gelden basisregels voor brandveiligheid.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Gebruiksmelding en vergunning brandveilig gebruik

  Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw.

 • Ontheffing Alcoholwet

  Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig.

 • Horecatijden ontheffing

  Wilt u uw horecabedrijf langer open houden? Dan heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig.

 • Ontheffing openingstijden winkels

  Alle winkels mogen op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur open zijn. U kunt een vergunning voor een extra openstelling aanvragen.

 • Horecavergunningen

  Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig.

 • Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

  Wilt u een voorwerp of voertuig op, aan of boven de weg plaatsen? Dan gelden er regels. Soms is het toegestaan, soms is er een ontheffing nodig.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een inrit of uitrit heeft u een vergunning nodig. U kunt vooraf een informeel verzoek indienen.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Kansspelautomaten

  Wilt u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid plaatsen? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Vergunning graafwerk kabels en leidingen

  Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig.

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Organiseert u een (sport)festiviteit in uw bedrijf of sportaccommodatie waarbij u verwacht dat u geluidsnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt, dan meldt u dat bij de gemeente.

 • Logies

  Wilt u tijdelijke werknemers logies bieden of wordt er al logies geboden? Hiervoor moet u een Exploitatievergunning Logiesbedrijf aanvragen.