Uitkering, werk en bijstand

 • Compensatie eigen risico zorgverzekering voor lage inkomens

  Inwoners van Best met een laag inkomen die langdurig hoge zorgkosten hebben kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering in de vorm van bijzondere bijstand.

 • Informatiemap: alles over uw uitkering

  U ontvangt een uitkering of u hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en een inkomen lager dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

 • Fraude melden

  Wie recht heeft op een uitkering, moet deze ook krijgen. De gemeente moet echter wel zeker weten dat de hoogte en het recht op uitkering klopt.

 • Regeling Meedoen

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

 • Nieuwsbrieven Sociale Zaken

  Op deze pagina worden de digitale nieuwsbrieven Sociale Zaken geplaatst. In deze nieuwsbrieven informeren wij u over zaken die voor u van belang kunnen zijn.

 • Persoonlijke lening

  Heeft u een laag inkomen en tijdelijk extra krediet nodig? Dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten bij de Stadsbank Eindhoven.

 • Uitkering, rechten en plichten

  Krijgt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde rechten, maar daar staan ook verplichtingen tegenover.

 • Uitkering voor oudere werklozen

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

 • Uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet.

 • Folder uitkomen met inkomen

  Er zijn speciale regelingen om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. In deze folder staan de verschillende regelingen bij elkaar.

 • Betaaldatum uitkering

  Wilt u weten rond welke datum u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Hieronder vindt u het overzicht met de data voor 2017.

Sluit het menu