Uitkering, werk en bijstand

 • Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2016

  De Adviesraad Sociale Voorziening (ASV) heeft in samenwerking met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Best een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd.

 • Informatiemap: alles over uw uitkering

  U ontvangt een uitkering of u hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en een inkomen lager dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

 • Fraude melden

  Wie recht heeft op een uitkering, moet deze ook krijgen. De gemeente moet echter wel zeker weten dat de hoogte en het recht op uitkering klopt.

 • Regeling Meedoen

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

 • Nieuwsbrieven Sociale Zaken

  Op deze pagina worden de digitale nieuwsbrieven Sociale Zaken geplaatst. In deze nieuwsbrieven informeren wij u over zaken die voor u van belang kunnen zijn.

 • Persoonlijke lening

  Heeft u een laag inkomen en tijdelijk extra krediet nodig? Dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten bij de Stadsbank Eindhoven.

 • Privacy

  De gemeente Best en alle andere partijen gaan veilig om met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy goed beschermd is.

 • Uitkering, rechten en plichten

  Krijgt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde rechten, maar daar staan ook verplichtingen tegenover.

 • Uitkering voor oudere werklozen

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiƫle problemen of wilt u uw eigen bedrijf beƫindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

 • Uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet.

 • Folder uitkomen met inkomen

  Er zijn speciale regelingen om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. In deze folder staan de verschillende regelingen bij elkaar.

 • Betaaldatum uitkering

  Wilt u weten rond welke datum u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Hieronder vindt u het overzicht met de data voor 2017.

Sluit het menu