Uitkering, werk en bijstand

 • Compensatie eigen risico zorgverzekering voor lage inkomens

  Inwoners van Best met een laag inkomen die langdurig hoge zorgkosten hebben kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering in de vorm van bijzondere bijstand.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en een inkomen lager dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

 • Fraude melden

  Wie recht heeft op een uitkering, moet deze ook krijgen. De gemeente moet echter wel zeker weten dat de hoogte en het recht op uitkering klopt.

 • Regeling Meedoen

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

 • Persoonlijke lening

  Heeft u een laag inkomen en tijdelijk extra krediet nodig? Dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten bij de Stadsbank Eindhoven.

 • Uitkering, rechten en plichten

  Krijgt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde rechten, maar daar staan ook verplichtingen tegenover.

 • Uitkering voor oudere werklozen

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiƫle problemen of wilt u uw eigen bedrijf beƫindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

 • Uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet.

 • Betaaldatum uitkering

  Wilt u weten rond welke datum u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Hieronder vindt u het overzicht met de data voor dit jaar.

Sluit het menu