Parkeren en vervoer

 • E-laadpalen

  De gemeente Best bevordert elektrisch rijden. We willen voldoende openbare laadpalen in Best, zodat u altijd uw elektrische auto kan opladen.

 • Handhavingsacties fietsen

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de handhavingsacties van rijwielen in de openbare rijwielstalling en het stationsgebied van Best.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming.

 • Ontheffing parkeerschijfzone

  Woont u in het centrum? Dan kunt u een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Daarnaast kunt u een parkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of vernieuwen doet u bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

 • Wegwerkzaamheden

  Voor grotere wegwerkzaamheden die voor verkeershinder kunnen zorgen.

 • Doorfietsroutes

  De gemeente Best werkt samen met andere gemeenten en de provincie aan een netwerk van doorfietsroutes.

 • Strooiroutes

  Gladheidsbestrijding op hoofdwegen en fietspaden.