Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Bijstand voor bijzondere kosten

  Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Compensatie eigen risico zorgverzekering voor lage inkomens

  Inwoners van Best met een laag inkomen die langdurig hoge zorgkosten hebben kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering in de vorm van bijzondere bijstand.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en een inkomen lager dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

 • Regeling Meedoen

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

 • Persoonlijke lening

  Heeft u een laag inkomen en tijdelijk extra krediet nodig? Dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten bij Kredietbank Nederland.