Klachten en bezwaar

  • Bezwaar

    Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven.

  • Schadeclaim indienen

    U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

  • Klachten

    Bent u ontevreden over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen.